Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2011

ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΤΟΥ

«Είναι ιδιαίτερα απαραίτητη η αναγνώριση της πάλης ενάντια στην απολυταρχία, της πάλης για πολιτικές ελευθερίες, σαν του πρώτιστου πολιτικού καθήκοντος του εργατικού κόμματος, για την επεξήγηση όμως αυτού του καθήκοντος πρέπει κατά τη γνώμη μας, να δειχτεί ο ταξικός χαρακτήρας της σύγχρονης ρωσικής απολυταρχίας και η ανάγκη της ανατροπής της, όχι μόνο προς το συμφέρον της εργατικής τάξης, αλλά και προς το συμφέρον όλης της κοινωνικής εξέλιξης. Η διευκρίνιση αυτή είναι απαραίτητη και από θεωρητική πλευρά, επειδή από την άποψη των βασικών ιδεών του μαρξισμού, τα συμφέροντα της κοινωνικής εξέλιξης μπαίνουν πάνω από τα συμφέροντα του προλεταριάτου,-τα συμφέροντα όλου του εργατικού κινήματος στο σύνολό του μπαίνουν πάνω από τα συμφέροντα ενός ορισμένου στρώματος εργατών ή ορισμένων στιγμών του κινήματος- και από πρακτική πλευρά, για να καθοριστεί το κεντρικό σημείο στο οποίο πρέπει να συνοψίζεται και που γύρω του πρέπει να συγκεντρώνεται όλη η ποικιλόμορφη δράση της σοσιαλδημοκρατίας, που αποτελείται από προπαγάνδα, ζύμωση και οργάνωση».

(Λένιν, «Σχέδιο προγράμματος του κόμματός μας», τ. 4, σελ 226).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου