Κυριακή, 22 Ιουλίου 2018

Ο Λένιν για το σοσιαλισμό και τη δημοκρατία


Ο Λένιν για το σοσιαλισμό και τη δημοκρατία (τ. 30, σελ. 22, "Τα αποτελέσματα της συζήτησης για την αυτοδιάθεση").

Στον καπιταλισμό δεν μπορεί να εξαλειφθεί η εθνική (και γενικά η πολιτική) καταπίεση. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να εξαλειφθούν οι τάξεις, δηλ. να πραγματοποιηθεί ο σοσιαλισμός.
Ο σοσιαλισμός όμως, αν και στηρίζεται στην οικονομία, δεν περιορίζεται καθόλου ολόκληρος σ αυτήν.
Για να παραμεριστεί η εθνική καταπίεση, είναι απαραίτητο να υπάρχει το θεμέλιο - η σοσιαλιστική παραγωγή - πάνω όμως σ αυτό το θεμέλιο είναι απαραίτητο να υπάρχει επίσης μια δημοκρατική οργάνωση του κράτους, ένας δημοκρατικός στρατός κλπ.
Μετασχηματίζοντας τον καπιταλισμό σε σοσιαλισμό, το προλεταριάτο δημιουργεί τη δυνατότητα να εξαλειφθεί πέρα για πέρα η εθνική καταπίεση. Η δυνατότητα αυτή θα μετατραπεί σε πραγματικότητα "μόνο" - "μόνο"! - όταν θα εφαρμοστεί στο ακέραιο η δημοκρατία σ όλους τους τομείς, ίσαμε τον καθορισμό των συνόρων του κράτους σύμφωνα με τις "συμπάθειες" του πληθυσμού, ίσαμε την πλήρη ελευθερία του αποχωρισμού.
Πάνω σ αυτή τη βάση θα πραγματοποιηθεί με τη σειρά της στην πράξη η απόλυτη εξάλειψη και των παραμικρότερων εθνικών προστριβών και της ελάχιστης εθνικής δυσπιστίας, θα δημιουργηθεί μια γρήγορη προσέγγιση και συγχώνευση των εθνών, που θα ολοκληρωθεί με την απονέκρωση του κράτους. Αυτή είναι η θεωρία του μαρξισμού, από την οποία απομακρύνθηκαν λαθεμένα οι πολωνοί συνάδελφοί μας.


ΛΕΝΙΝ: ΣΧΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ

https://www.scribd.com/doc/183023230/%CE%9B%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%9D-%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%A3%CE%97-%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%9A%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%9A%CE%91%CE%99-%CE%A3%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5-pdf