Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017

Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017

Πως Μαθαίνει ο Άνθρωπος

Πως Μαθαίνει ο Άνθρωπος (εγκέφαλος, νους, εμπειρία και μάθηση στο σχολείο) του Εθνικού Συμβουλίου Ερευνών των ΗΠΑ.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ


Πως μαθαίνει ο άνθρωπος (εγκέφαλος, νους, εμπειρία και μάθηση στο σχολείο) του Εθνικού Συμβουλίου Ερευνών των ΗΠΑ.
Σημειώσεις: Γιώργος Παπανικολάου


Η μάθηση αλλάζει τη φυσική δομή του εγκεφάλου και μαζί της, τη λειτουργική του οργάνωση.

Η σημασία της λέξης «γνωρίζω» έχει αλλάξει, απ το να είναι κανείς ικανός να θυμάται και να επαναλαμβάνει πληροφορίες, στο να είναι ικανός να τις βρίσκει και να τις χρησιμοποιεί.

Η γνώση των ειδικών συνδέεται και οργανώνεται γύρω από σημαντικές έννοιες, εξαρτάται από ένα σύνολο συνθηκών προκειμένου να προσδιορίσει τα πλαίσια στα οποία καθίσταται εφαρμόσιμη και υποστηρίζει την κατανόηση και τη μεταφορά 9σε άλλα πλαίσια) και όχι μόνο την ικανότητα της απομνημόνευσης.

Fish is fish.
Ο βάτραχος περιγράφει στο ψάρι τι είδε στην ξηρά.
Τι κατάλαβε αυτό; Οι άνθρωποι μοι’αζουν με ψάρια που περπατούν στηριζόμενοι στις ουρές τους. Τα πουλιά είναι ψάρια με φτερά, οι αγελάδες είναι ψάρια με μαστάρια.
Συμπέρασμα: Οι άνθρωποι οικοδομούν νέα γνώση βασιζόμενοι στην ήδη υπάρχουσα γνώση τους.

Να βοηθάμε τους ανθρώπους ν αναλαμβάνουν τον έλεγχο της μάθησής τους.

Η μεταγνώση αναφέρεται στην ικανότητα του ανθρώπου να προβλέπει την επίδοσή του σε διάφορες εργασίες και να παρακολουθεί το υπάρχον επίπεδο εμπέδωσης και κατανόησης.

Η διαδικασία νοηματοδότησης του κόσμου ξεκινάει σε πολύ μικρή ηλικία.

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της αποτελεσματικής μάθησης είναι ότι εκμαιεύει απ τους μαθητές τις προηγούμενες αντιλήψεις τους για το αντικείμενο που διδάσκεται και τους παρέχει ευκαιρίες να διευρύνουν ή να αμφισβητήσουν τις αρχικές τους αντιλήψεις.

Η οργάνωση των πληροφοριών σε εννοιολογικό πλαίσιο επιτρέπει ευρύτερη μεταβίβαση, δηλ επιτρέπει στον μαθητή να εφαρμόσει όσα έχει μάθει σε νέες καταστάσεις και να αφομοιώσει σχετικές πληροφορίες πιο γρήγορα.

Οι διδάσκοντες πρέπει ν αυξάνουν και ν αξιοποιούν την προϋπάρχουσα γνώση που φέρουν μαζί τους οι μαθητές.

Ο διδάσκων πρέπει να ερευνά ενεργά τη σκέψη των μαθητών.

Οι αρχικές αντιλήψεις των μαθητών αποτελούν το θεμέλιο.
Η χρήση της συχνής διαμορφωτικής αξιολόγησης βοηθάει ώστε να γίνει η σκέψη των μαθητών ορατή στους ίδιους, τους συμμαθητές τους και τους δασκάλους τους.

Η επιφανειακή κάλυψη όλων των θεμάτων σ ένα γνωστικό αντικείμενο πρέπει ν αντικατασταθεί απ τη σε βάθος κάλυψη λιγότερων θεμάτων, η οποία να επιτρέπει την κατανόηση βασικών εννοιών αυτού του αντικειμένου.

Το να ρωτάμε ποια διδακτική τεχνική είναι καλύτερη, είναι σαν να ρωτάμε ποιο εργαλείο είναι καλύτερο, ένα σφυρί, ένα κατσαβίδι ένα μαχαίρι ή μια πένσα.
Στη διδασκαλία, όπως και στο μαστόρεμα, η επιλογή των εργαλείων εξαρτάται απ τη δουλειά που έχουμε να κάνουμε και τα υλικά με τα οποία δουλεύουμε.

Δεν υπάρχει μια καθολικά καλύτερη διδακτική πρακτική.

Η νοημοσύνη είναι μεταβλητή.

Τα σχολεία πρέπει ν αναπτύξουν τρόπους σύνδεσης των όσων μαθαίνουν οι μαθητές στην τάξη με τους υπόλοιπους τομείς της ζωής τους.

Στους ειδήμονες η αφαίρεση αντικαθίσταται απ την αντίληψη.

Στους ειδήμονες η γνώση τους οργανώνεται γύρω από θεμελιώδεις έννοιες ή "μεγάλες ιδέες" που καθοδηγούν τη σκέψη τους.

Στο πλαίσιο της ειδημοσύνης "γνωρίζω περισσότερα" σημαίνει ότι έχω περισσότερες νοηματικές συνενώσεις στη μνήμη μου, και κάθε μια απ αυτές καθορίζεται από περισσότερες συσχετίσεις και ιδιότητες, και αποτελεσματικές μεθόδους για την ανάκτηση των σχετικών συνενώσεων και διαδικασιών για την εφαρμογή αυτών των πληροφοριακών μονάδων σε πλαίσια επίλυσης προβλημάτων.

Τ αναλυτικά προγράμματα πρέπει να οργανώνονται με τρόπο που να οδηγεί στην εννοιολογική κατανόηση.

Οι μαθητές να οργανώσουν τη γνώση τους με τρόπο που να έχει κάποια σημασία.

Αντί το πρότυπο του "όλο απαντήσεις ειδικού", το πρότυπο των "ταλαντούχων αρχάριων" (συνειδητοποιούν ότι όσα γνωρίζουν είναι ελάχιστα συγκριτικά με το σύνολο της γνώσης που υπάρχει διαθέσιμη.

Προσαρμοστική ειδημοσύνη (εξετάζουν διαρκώς το γνωστικό τους επίπεδο, επιθυμώντας να το ξεπεράσουν. Δεν προσπαθούν να κάνουν τα ίδια πράγματα πιο εύκολα, προσπαθούν να τα κάνουν καλύτερα).

Οι ειδήμονες προσπαθούν πρώτα να κατανοήσουν το πρόβλημα, εξετάζοντάς το συνήθως σε επίπεδο βασικών εννοιών ή γενικών ιδεών.

Η γνώση πρέπει να είναι "ενταγμένη σε ένα ορισμένο πλαίσιο" ώστε να μπορεί ν ανακληθεί όταν χρειάζεται, αλλιώς παραμένει αδρανής.

Μεταβίβαση είναι η ικανότητα να επεκτείνει κανείς σε νέα πλαίσια αναφοράς, όσα έμαθε σε κάποιο άλλο πλαίσιο.

Είναι καλύτερα να "μορφώνουμε" ευρύτερα τον άνθρωπο, παρά να τον "εκπαιδεύουμε" ώστε να πραγματοποιεί συγκεκριμένα έργα.

Αύξησε την ικανότητά του να θυμάται ακολουθίες ψηφίων, έμαθε να χρησιμοποιεί συγκεκριμένη προϋπάρχουσα γνώση που διέθετε, ώστε να "συνενώνει" τις πληροφορίες σε ομάδες που είχαν νόημα για τον ίδιο.

Οι αφηρημένες αναπαραστάσεις της γνώσης ενισχύουν τη μεταβίβαση.

Κάθε νέα μάθηση προϋποθέτει μεταβίβαση από κάποια προηγούμενη.

Χωρίς ένα επαρκές επίπεδο αρχικής γνώσης, η μεταβίβαση δεν μπορεί να επιτευχθεί.

Η μεταβίβαση επηρεάζεται απ το βαθμό στον οποίο οι άνθρωποι μαθαίνουν κατανοώντας περισσότερο, παρά απομνημονεύοντας απλά σύνολα γεγονότων.

Η ανάπτυξη της ειδημοσύνης συμβαίνει μόνο μετά από σημαντική επένδυση σε χρόνο. Ακόμα και τα εμφανώς ταλαντούχα άτομα χρειάζονται μεγάλη εξάσκηση προκειμένου ν αναπτύξουν την ειδημοσύνη τους.

Η διδακτική στρατηγική "γεφύρωση" επιχειρεί να χτίσει μια γέφυρα απ τις σωστές πεποιθήσεις των μαθητών (τις λεγόμενες έννοιες αγκύρωσης) προς τις παρανοήσεις, μέσα από μια σειρά ενδιάμεσων ανάλογων καταστάσεων.

Οι γνωσιακές αλλαγές δεν είναι αποτέλεσμα απλής συσσώρευσης πληροφοριών, προκύπτουν μέσα απ τις διαδικασίες αναδιοργάνωσης των εννοιών.

Ο εγκέφαλος είναι ένα δυναμικό όργανο, διαμορφωμένο στο μεγαλύτερο μέρος του από την εμπειρία και τη δραστηριότητα του ανθρώπου.

Η κατανόηση του πότε και πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη γνώση, οι λεγόμενες συνθήκες εφαρμοσιμότητας, είναι σημαντικό χαρακτηριστικό της ειδημοσύνης.

Η μεταβίβαση της μάθησης είναι μια ενεργός διαδικασία.

Η πιο αποτελεσματική μάθηση πραγματοποιείται όταν οι μαθητές μεταφέρουν όσα έχουν μάθει σε πολλές και διαφορετικές νέες καταστάσεις.

Οι μαθητές έρχονται στο σχολείο με προϋπάρχουσες γνώσεις που μπορούν να διευκολύνουν ή να παρεμποδίσουν τη μάθηση.

Το βασικό γνώρισμα της ειδημοσύνης είναι η λεπτομερής και οργανωμένη κατανόηση των σημαντικών δεδομένων ενός συγκεκριμένου πεδίου.

Ο κύριος δείκτης της ιδιότητας του ειδήμονα είναι ο χρόνος που δαπανά μαθαίνοντας και δουλεύοντας σε ένα γνωστικό πεδίο.

Η ειδημοσύνη απαιτεί καλά οργανωμένη γνώση των εννοιών, των αρχών και των διαδικασιών έρευνας.

Κάθε ιστορικό γεγονός είναι μια ιστορία και όχι η ίδια η ιστορία.

Κάθε τομέας της γνώσης έχει μοναδική δομή και διαφορετικές μεθόδους έρευνας που συνδέονται μ αυτόν.

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι ειδήμονες τόσο στο αντικείμενό τους, όσο και στη διδασκαλία.Πως διάβαζε ο Λένιν τον Μαρξ
Πως Μαθαίνει ο Άνθρωπος (εγκέφαλος, νους, εμπειρία και μάθηση στο σχολείο) του Εθνικού Συμβουλίου Ερευνών των ΗΠΑ.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017

"Η ΑΠΑΤΗ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ Συνέντευξη του οικονομολογου Παναγιώτη Θεοδωρίδη (ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ).

ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ 29/11/2013 "Η ΑΠΑΤΗ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
Συνέντευξη του οικονομολογου Παναγιώτη Θεοδωρίδη (ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ).


Μηνύσαμε την Αντιεισαγγελέα Εφετών κα ΜΑΡΙΑ ΣΟΥΚΑΡΑ-ΚΑΤΣΙΚΑΔΗ της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το μικρό εγχειρίδιο για την κόπωση και την εργασία με βάρδιες
http://www.scribd.com/doc/53199834/ΤΟ-ΜΙΚΡΟ-ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΚΟΠΩΣΗ-ΚΑΙ-ΤΗΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ-ΜΕ-ΒΑΡΔΙΕΣ

Υγιεινή και ασφάλεια σε ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία
http://www.scribd.com/doc/53649088/ΥΓΙΕΙΝΗ-ΚΑΙ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΣΕ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΚΑΙ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ-ΠΕΔΙΑ

Προστασία από πτώσεις-Μέσα ατομικής προστασίας από πτώσεις
http://www.scribd.com/doc/53677476/ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΠΟ-ΠΤΩΣΕΙΣ-ΣΕ-ΤΕΧΝΙΚΑ-ΕΡΓΑ-ΚΑΙ-ΜΕΣΑ-ΑΤΟΜΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΠΟ-ΠΤΩΣΕΙΣ

Η ψυχολογία στην εργασία
http://www.scribd.com/doc/53706265/Η-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΣΤΗΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Υπηρεσία Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας του ΟΣΕ
http://www.scribd.com/doc/111221135/ΟΡΑΣΗ-ΚΑΙ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ-ΣΤΗΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ#fullscreen

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΥΑΕ
http://www.scribd.com/doc/171274297/ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ-ΧΗΜΙΚΟΙ-ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ-ΥΥΑΕ

Υγιεινή & Ασφάλεια Στις Δημόσιες Χερσαίες Μεταφορές
Εκθεση του Διεθνούς Συμποσίου της ITF
Λονδίνο, 4-5 Ιουνίου 1996
http://www.scribd.com/doc/111430571/ΔΗΜΟΣΙΕΣ-ΧΕΡΣΑΙΕΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ#fullscreen
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ (ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
http://www.youtube.com/watch?v=_RxOIEyj9mA&feature=youtu.be

ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
https://www.scribd.com/document/334726329/ΗΧΟΣ-ΚΑΙ-ΘΟΡΥΒΟΣ-ΚΙΝΔΥΝΟΙ-ΚΑΙ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΓΙΩΡΓΟΣ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ηλεκτροκίνηση-Κανονισμός ασφάλειας εργασιών-1ο μέρος
https://www.youtube.com/watch?v=5UnJ43IA8bo

Ηλεκτροκίνηση-Κανονισμός ασφάλειας εργασιών-2ο μέρος
https://www.youtube.com/watch?v=68kWFbUUZEM

Ηλεκτροκίνηση-Κανονισμός ασφάλειας εργασιών-3ο μέρος
https://www.youtube.com/watch?v=wiFpueIdHwA

Ηλεκτροκίνηση-Κανονισμός ασφάλειας εργασιών-4ο μέρος
https://www.youtube.com/watch?v=IBm85_qYRD0

Ηλεκτροκίνηση-Κανονισμός ασφάλειας εργασιών-5ο μέρος
https://www.youtube.com/watch?v=AXq5wxXPd5Y

ΦΩΤΙΑ ΣΤΙΣ ΠΕΗΕ (ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ)
https://www.youtube.com/watch?v=vjlSw236pXk&feature=youtu.be

Ανύψωση φορτίων-Μικροδιδασκαλία ΕΚΕΠΙΣ
https://www.facebook.com/video/video.php?v=1528252126149

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 1o ΜΕΡΟΣ
https://www.youtube.com/watch?v=bSWydJjk4MQ&feature=youtu.be

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 2o ΜΕΡΟΣ
https://www.youtube.com/watch?v=Hne2_bd8dik&feature=youtu.be

Ασφάλεια σε σιδηροδρομικές σήραγγες-Εισαγωγή-1ο μέρος
https://www.youtube.com/watch?v=hFzeP8G0hi4

Ασφάλεια σε σιδηροδρομικές σήραγγες-Εισαγωγή-2ο μέρος
https://www.youtube.com/watch?v=gYDooGwitKw

ΕΚΤΑΚΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΣΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ 1ο ΜΕΡΟΣ
https://www.youtube.com/watch?v=7nI8DlDvaXM&feature=youtu.be

ΕΚΤΑΚΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΣΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΜΕΡΟΣ 2
https://www.youtube.com/watch?v=aSwB03_DWMc&feature=youtu.be

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΕΜΠΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
https://www.youtube.com/watch?v=BWWEXh1aWhk&feature=youtu.be

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ 1
https://www.youtube.com/watch?v=FQQhsIFGGcI&feature=youtu.be

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ 2
https://www.youtube.com/watch?v=bWcfyFTbtUo&feature=youtu.be

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ 3
https://www.youtube.com/watch?v=4MZUf6ejjU4&feature=youtu.be

17
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ: 
ΣΙΔ/ΚΕΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΕΜΠΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
https://www.youtube.com/watch?v=Ik6kB11Uw6o

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΤΕΜΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
https://youtu.be/Y0ncx4aVLXs

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
https://youtu.be/TcDj090-Z-Q

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
https://www.youtube.com/watch?v=f6AxYRr0Yus&feature=youtu.be

ΤΥΧΗ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
https://www.youtube.com/watch?v=7zsUAK9L1PE&feature=youtu.be

Ο επαγγελματικός κίνδυνος σήμερα
http://www.youtube.com/watch?v=loOzrzaY8po&feature=relmfu

ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΙΣΗΓΗΣΗ/ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
http://www.youtube.com/watch?v=loG2b59lPo0&feature=youtu.be

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ, 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
https://www.scribd.com/doc/251185273/ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
http://www.youtube.com/watch?v=TA7ddb000aA&feature=youtu.be

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕ ΟΘΟΝΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
http://www.youtube.com/watch?v=bUhFMoU_kqk

ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ
http://www.youtube.com/watch?v=zbq0_3P9v_o&feature=relmfu
ΑΡΘΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ,
άρθρο του Γιώργου Παπανικολάου, Τεχνικού Ασφάλειας στο "ΤΕΧΝΙΚΟ ΒΗΜΑ"
http://www.scribd.com/doc/123547614/ΟΙ-ΑΙΤΙΕΣ-ΤΩΝ-ΟΔΙΚΩΝ-ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ#fullscreen

Ο ΘΟΡΥΒΟΣ, άρθρο του Γιώργου Παπανικολάου, Τεχνικού Ασφάλειας στο περιοδικό «ΤΕΧΝΙΚΑ».
http://www.scribd.com/doc/123599725/Ο-ΘΟΡΥΒΟΣ#fullscreen

ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ,
άρθρο στο SCIENTIFIC AMERICAΝ, 
μετάφραση: Γιώργος Παπανικολάου
http://www.scribd.com/doc/123638772/ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ-ΔΙΚΤΥΑ-ΚΑΙ-ΕΡΓΑΣΙΑ#fullscreen

ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, ο "ύπουλος δολοφόνος", άρθρο στο "ΤΕΧΝΙΚΟ ΒΗΜΑ", του Γιώργου Παπανικολάου
https://www.scribd.com/document/123645320/ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ-ΤΟΥ-ΑΝΘΡΑΚΑ-Ο-ΥΠΟΥΛΟΣ-ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ

https://www.scribd.com/document/128118679/CO-ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ-ΤΟΥ-ΑΝΘΡΑΚΑ-Ο-ΥΠΟΥΛΟΣ-ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ

Αν περιέχει πυρίτιο, τότε δεν είναι μόνο σκόνη
https://www.scribd.com/document/123648381/ΑΝ-ΠΕΡΙΕΧΕΙ-ΠΥΡΙΤΙΟ-ΔΕΝ-ΕΙΝΑΙ-ΜΟΝΟ-ΣΚΟΝΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΒΕΝΖΙΝΗ
https://www.scribd.com/document/128120929/ΚΙΝΔΥΝΟΙ-ΑΠΟ-BENZINH

ΚΑΡΤΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(
θειϊκό οξύ, οξυγόνο, προπάνιο, Roundup, YDROXL;VRIO)
https://www.scribd.com/document/171278063/ΚΑΡΤΕΣ-ΧΗΜΙΚΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΑΡΘΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Περί διαλεκτικής ή η αφέλεια της σύγχυσης
http://www.scribd.com/doc/54145914/ΠΕΡΙ-ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ-Η’-Η-ΑΦΕΛΕΙΑ-ΤΗΣ-ΣΥΓΧΥΣΗΣ

Κάποιες σκέψεις περί βιοηθικής και κλωνοποίησης.
https://www.scribd.com/doc/213840469/ΠΕΡΙ-ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ-ΚΑΙ-ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-21-3-14


ΜΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΤΙΦΑΣΗ-ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΚΟΣΜΟ 
(
σκέψεις υπό διαμόρφωση) 
https://www.scribd.com/doc/250888966/ΜΙΑ-ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ-ΑΝΤΙΦΑΣΗ-ΣΗΜΑΣΙΑ-ΤΗΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-ΣΤΟΝ-ΣΗΜΕΡΙΝΟ-ΚΟΣΜΟ-σκέψεις-υπό-διαμόρφωση

Για Τη Διάλεξη Του Καθηγητή Αστροφυσικής κ Μ. ΔΑΝΕΖΗ στη Λάρισα
https://www.scribd.com/doc/266360629/Για-Τη-Διάλεξη-Του-Καθηγητή-Αστροφυσικής-κ-Μ-ΔΑΝΕΖΗ-στη-Λάρισα


Για τη μάθηση του παιδιού
http://www.scribd.com/doc/72127524/ΓΙΑ-ΤΗ-ΜΑΘΗΣΗ-ΤΟΥ-ΠΑΙΔΙΟΥ

Η έννοια της ελευθερίας
http://www.scribd.com/doc/72128161/Η-ΕΝΝΟΙΑ-ΤΗΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Ο ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
https://www.scribd.com/doc/228871632/Ο-ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΚΟΣ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ-ΤΩΝ-ΕΛΛ-ΚΟΜΜΑΤΩΝ

ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ. ΜΙΑ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
https://www.scribd.com/doc/211401803/ΤΙ-ΛΕΕΙ-Ο-ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΕΞΕΛΙΞΗ-ΜΙΑ-ΒΑΣΙΚΗ-ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Για τη βία και τη νομιμότητα
https://www.scribd.com/doc/199137845/Για-τη-βία-και-τη-νομιμότητα-Γιώργος-Παπανικολάου

Ο πολίτης σαν δυνατότητα σήμερα
https://www.scribd.com/doc/187358925/Ο-πολίτης-σαν-δυνατότητα-σήμερα

Ενοποίηση και παγκοσμιοποίηση του τραπεζικού συστήματος. Έφοδος στον ουρανό ή... Η ανθρωπότητα πρέπει ν αποφασίσει.
https://www.scribd.com/doc/187356101/ΔΙΕΘΝΕΣ-ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ-ΚΑΙ-ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ-ΣΥΣΤΗΜΑ


Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΑΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΕΙΛΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΔΥΝΑΜΗ
https://www.scribd.com/document/345144039/Η-ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΣΑΝ-ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ-ΑΠΕΙΛΗ

Να Πέσει Φως Στις Τράπεζες_στη Φωλιά Του Τέρατος_ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΘΗΚΟΝ


«
Δημιουργική καταστροφή»: Θεωρία ή απολογία του μαχαιροβγάλτη;
https://www.scribd.com/doc/261337120/Δημιουργική-καταστροφή-Θεωρία-ή-απολογία-του-μαχαιροβγάλτη

Πολιτικές απάτες, αγορές και αριστερά.
https://www.scribd.com/doc/186428262/ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ-ΑΠΑΤΕΣ-ΑΓΟΡΕΣ-ΚΑΙ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ


Ως εδώ και μη παρέκει
https://www.scribd.com/doc/115922050/ΩΣ-ΕΔΩ-ΚΑΙ-ΜΗ-ΠΑΡΕΚΕΙ

Κοινοβουλευτική χούντα
https://www.scribd.com/document/345144558/Κοινοβουλευτική-χούντα


Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΜΑΣ,
http://www.scribd.com/doc/186435060/Η-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΕΙΝΑΙ-ΤΟ-ΠΕΔΙΟ-ΜΑΣ


Ανατριχίλα! Κανένας λαός μόνος του. Όλοι ενωμένοι να νικήσουμε το ληστρικό και αιμοσταγές τέρας. Αλληλεγγύη στο λαό της Ισλανδίας!
https://www.scribd.com/document/345148437/Ανατριχίλα-Κανένας-λαός-μόνος-του-Όλοι-ενωμένοι-να-νικήσουμε-το-ληστρικό-και-αιμοσταγές-τέρας-Αλληλεγγύη-στο-λαό-της-Ισλανδίας


Περί απάτης και ρεαλισμού ή η νομιμοποίηση της απάτης μέσω ΣΥΡΙΖΑ,
άρθρο του Γιώργου Παπανικολάου
4
Φλεβάρη 2013
https://www.scribd.com/doc/310674523/ΠΕΡΙ-ΑΠΑΤΗΣ-ΚΑΙ-ΡΕΑΛΙΣΜΟΥ

Το πριν και μετά τα μνημόνια καθεστώς, έχασε την κυβέρνησή του!!
Ανοιχτή επιστολή προς τους συναγωνιστές του ΣΥΡΙΖΑ.
https://www.scribd.com/doc/256319018/Το-ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ-ΚΑΘΕΣΤΩΣ-ΕΧΑΣΕ-ΤΗΝ-ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΤΟΥ


Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΠΟΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ (ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΤΟΥΣ ΜΕΡΑ) "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" ΛΑΡΙΣΑΣ
https://www.scribd.com/document/345144346/Η-ΑΠΟΛΥΤΗ-ΑΠΟΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ


Μία είναι η εναλλακτική: εναλλακτική στην ΤΙΝΑ!
https://www.scribd.com/doc/276967622/Μία-είναι-η-εναλλακτική-εναλλακτική-στην-ΤΙΝΑ

Η απάτη τα παρουσίασης της κρίσης των ιδιωτικών τραπεζών σαν κρίσης δημόσιου χρέους της Ελλάδας
http://politikofilosofikesanazitiseis.blogspot.gr/2015/09/blog-post_30.html


ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
https://www.scribd.com/doc/307080135/ΓΙΑ-ΤΟΝ-ΦΟΡΕΑ-ΚΑΙ-ΤΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΕΝΟΣ-ΛΑΪΚΟΥ-ΜΕΤΩΠΟΥ-ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ-ΤΟΥ-ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΥ-ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ


Τι είναι η γλώσσα των μνημονίων και του νεοφιλελευθερισμού (η γλώσσα της εξουσίας), η σημασία της και πως να την πολεμήσουμε,
του Γιώργου Παπανικολάου
https://www.scribd.com/doc/310115741/Τι-Είναι-η-Γλώσσα-Των-Μνημονίων-Και-Του-Νεοφιλελευθερισμού

ΤΑ ΜΜΕ ΚΑΙ Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ (Ή"ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ";)
https://www.scribd.com/doc/310678433/ΜΜΕ-ΚΑΙ-ΤΑΚΤΙΚΗ-ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ ΜΑΣ κ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΣΑΣ
https://www.scribd.com/doc/252884126/ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΤΕ-ΜΑΣ-ΚΥΡΙΟΙ-ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΙ-ΤΑ-ΟΡΙΑ-ΣΑΣ


Φωνάζει ο λύκοςγιατί νομίζει ότι απευθύνεται σε πρόβατα
https://www.scribd.com/doc/251654924/Φωνάζει-ο-Λύκος-γιατί-νομίζει-ότι-απευθύνεται-σε-πρόβατα

Ο αξιότιμος κ Ροντούλης.
https://www.scribd.com/doc/195371499/Ο-αξιότιμος-κ-ΡΟΝΤΟΥΛΗΣΤο μέτωπο της δημοκρατίας
https://www.scribd.com/doc/218884846/ΤΟ-ΜΕΤΩΠΟ-ΤΗΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΩΡΑ Το Πιο Ευρύ Λαϊκό Μέτωπο Για Την Ανατροπή ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

Να κοιμηθούμε ή ν ανοίξουμε τα μάτια μας
https://www.scribd.com/doc/192773723/ΝΑ-ΚΟΙΜΗΘΟΥΜΕ-Ή-Ν-ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ-ΤΑ-ΜΑΤΙΑ-ΜΑΣ

Πολίτες! (κείμενο για συζήτηση).
https://www.scribd.com/doc/189473358/Πολίτες-κείμενο-για-συζήτηση

Εξεγέρσου
https://www.scribd.com/document/345144504/Εξεγέρσου

Να πάψουμε να είμαστε δούλοι!
https://www.scribd.com/doc/311791929/Να-Πάψουμε-Να-Είμαστε-Δούλοι


Η "ουτοπίστρια" και ο "ρεαλιστής"
https://www.scribd.com/doc/314578534/Η-ΟΥΤΟΠΙΣΤΡΙΑ-ΚΑΙ-Ο-ΡΕΑΛΙΣΤΗΣ


Για το φασισμό και τον ρατσισμό
https://www.scribd.com/doc/123229843/ΓΙΑ-ΤΟΝ-ΡΑΤΣΙΣΜΟ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ


Για Τον Παναγιώτη Βήχο
https://www.scribd.com/document/345144797/Για-Τον-Παναγιώτη-Βήχο


Ανοιχτή επιστολή προς Δημήτρη Μπαμπαλή και Γραφείο Τύπου ΛΑΕ
https://www.scribd.com/doc/312798964/Ανοιχτή-Επιστολή-Προς-Δημήτρη-Μπαμπαλή-Και-Γραφείο-Τύπου-ΛΑΕ


Τα δικαιώματα της κοινωνίας και η μονοπώληση των κοινωνικών κατακτήσεων απ τους ιδιώτες.
https://www.scribd.com/document/337139738/Τα-δικαιώματα-της-κοινωνίας-και-η-μονοπώληση-των-κοινωνικών-κατακτήσεων-απ-τους-ιδιώτες-Τα-δικά-μας-δικά-τους-και-τα-δικά-τους-ΚΑΤΑδικά-τους


Συνέχεια διαλόγου για τον πλούτο και τις κοινωνικές κατακτήσεις.
https://www.scribd.com/document/337702956/ΣΥΝΕΧΕΙΑ-ΔΙΑΛΟΓΟΥ-ΣΥΝΕΧΕΙΑ-ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΩΝ-ΚΑΙ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-ΓΙΑ-ΠΙΘΑΝΕΣ-ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ


Το θράσος των «επαναστατών» και οι εφιάλτες.
https://www.scribd.com/document/342208777/ΤΟ-ΘΡΑΣΟΣ-ΤΩΝ-ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ-ΚΑΙ-ΟΙ-ΕΦΙΑΛΤΕΣ


Για τη συγκρότηση συνδυασμού ενότητας
https://www.scribd.com/doc/193470000/ΓΙΑ-ΤΗ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ-ΕΝΟΤΗΤΑΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Επιστολή προς τα μέλη της «Ενωτικής Πρωτοβουλίας»
https://www.scribd.com/doc/201749209/ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΠΡΟΣ-ΤΑ-ΜΕΛΗ-ΤΗΣ-ΕΝΩΤΙΚΗΣ-ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Παρέμβασή μου στη συνέλευση της «Ενωτικής Πρωτοβουλίας» για την έγκριση της Κοινής Διακήρυξης.
https://www.scribd.com/doc/183026736/Παρέμβαση-στην-Ενωτική-Πρωτοβουλία-για-την-κοινή-διακήρυξη-pdfΚ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α
ΠΑΡΑΝΟΜΑ δέσμευσαν/ΛΗΣΤΕΨΑΝ 
ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ λογαριασμό μου
Στην τράπεζα ALPHABANK απόλυτα βέβαιοι 
ότι δεν θα έχουν καμιά συνέπεια...
https://www.scribd.com/doc/307401352/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ-ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΥ-ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Αθώοι νεαροί.
https://www.scribd.com/doc/185221745/Νόμιμες-συλλήψεις-προσαγωγές-ΑΘΩΩΝ-ΝΕΑΡΩΝ-πολιτών-στη-Λάρισα-την-ημέρα-γιορτασμού-της-εξέγερσης-του-Πολυτεχνείου

https://www.scribd.com/doc/185993108/ΑΘΩΟΙ-ΝΕΑΡΟΙ

Λάρισα, χώρος Δημοκρατίας, χώρος καθαρός προσαγωγών!
https://www.scribd.com/doc/187332313/ΛΑΡΙΣΑ-ΧΩΡΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

"
Νόμιμες" συλλήψεις/προσαγωγές ΑΘΩΩΝ ΝΕΑΡΩΝ πολιτών στη Λάρισα, την ημέρα γιορτασμού της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.
https://www.scribd.com/doc/185221745/Νόμιμες-συλλήψεις-προσαγωγές-ΑΘΩΩΝ-ΝΕΑΡΩΝ-πολιτών-στη-Λάρισα-την-ημέρα-γιορτασμού-της-εξέγερσης-του-ΠολυτεχνείουΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ ΤΟ ΚΟΥΚΟΥΛΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ; 

https://www.scribd.com/document/346376376/ΕΙΝΑΙ-ΕΦΙΚΤΟ-ΤΟ-ΚΟΥΚΟΥΛΩΜΑ-ΤΗΣ-ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣΝόμοι Και Νυστέρια ή Νόμοι Νυστέρια, απ την προϊστορία στον πολιτισμό, άρθρο του Γιώργου Παπανικολάου, 19/11/2010

https://www.scribd.com/document/346378217/Νόμοι-Και-Νυστέρια-ή-Νόμοι-Νυστέρια


ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΑ ΜΜΕΤα κορόϊδα πάντα πληρώνουν τα χρέη των ιδιωτών.

https://www.scribd.com/document/389500690/%CE%A4%CE%B1-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%8C%CF%8A%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B1-%CF%87%CF%81%CE%AD%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CF%8E%CE%BD

Εις δόξαν του κέρδους,
"του μεγαλύτερου και μοναδικού κινήτρου κάθε νέας ιδέας"...


Έχει η κοινωνία δικαιώματα πάνω στον πλούτο που παράγεται
και πόσα;
https://www.scribd.com/document/391046467/%CE%88%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%B7-%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%A0%CE%AC%CE%BD%CF%89-%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%BF-%CE%A0%CE%BF%CF%85-%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%9A%CE%B1%CE%B9-%CE%A0%CF%8C%CF%83%CE%B1ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

ΕΝΝΟΙΑ-ΣΗΜΑΣΙΑ-ΝΟΗΜΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΚΙΝΗΤΡΑ-ΣΚΟΠΟΙ
Σημειώσεις Γ. Παπανικολάου
(
από Βιγκότσκι-Λούρια-Λεόντιεφ)
https://www.scribd.com/document/332319204/ΕΝΝΟΙΑ-ΣΗΜΑΣΙΑ-ΝΟΗΜΑ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ-ΚΙΝΗΤΡΑ-ΣΚΟΠΟΙ


ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΛΟΥΡΙΑ), ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Γ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
https://www.scribd.com/doc/295663981/ΓΝΩΣΤΙΚΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΛΟΥΡΙΑ-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-Γ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Μαρξ "Το Κεφάλαιο: Οι Μηχανές Και η Μεγάλη Βιομηχανία" ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
https://www.scribd.com/doc/293721502/Μαρξ-Το-Κεφάλαιο-Οι-Μηχανές-Και-η-Μεγάλη-Βιομηχανία-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΑΝΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
https://www.scribd.com/doc/310544860/ΓΛΩΣΣΑ-ΚΑΙ-ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Το πρόβλημα της συνείδησης-Βιγκότσκι 1934 (Μετάφραση)
http://www.scribd.com/doc/74485089/Το-πρόβλημα-της-συνείδησης

ΒΙΓΚΟΤΣΚΙ H ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ TOY ΑΝΘΡΩΠΟΥ (μετάφραση)
http://www.scribd.com/doc/97131985/ΒΙΓΚΟΤΣΚΙ-H-ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ-TOY-ΑΝΘΡΩΠΟΥ#fullscreen

Λένιν: Υπάρχει καπιταλισμός και καπιταλισμός.
https://www.scribd.com/document/291212137/ΥΠΑΡΧΕΙ-ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ-ΚΑΙ-ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ

Η τακτική και στρατηγική για την κοινωνική αλλαγή.
https://www.scribd.com/doc/306392752/Η-Τακτική-Και-Στρατηγική-Για-Την-Κοινωνική-Αλλαγή

Η αντικειμενικότητα της ανθρώπινης γνώσης.
https://www.scribd.com/document/338686387/Η-Αντικειμενικότητα-Της-Ανθρώπινης-Γνώσης

«
Η αυτοβιογραφία του φωτός», Σημειώσεις.
https://www.scribd.com/document/338348797/Η-ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΟΥ-ΦΩΤΟΣ-ΚΑΙ-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΛΕΝΙΝ ΥΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΟΚΡΙΤΙΚΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ttps://www.scribd.com/document/336266383/ΛΕΝΙΝ-ΥΛΙΣΜΟΣ-ΚΑΙ-ΕΜΠΕΙΡΙΟΚΡΙΤΙΚΙΣΜΟΣ-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΝΕΟ-2017-pdf

Βιγκότσκι «Σκέψη και γλώσσα», Σημειώσεις
https://www.scribd.com/document/310803425/ΒΙΓΚΟΤΣΚΙ-ΣΚΕΨΗ-ΚΑΙ-ΓΛΩΣΣΑ-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αμερικανικός νομισματικός νόμος. Μετάφραση: Γιώργος Παπανικολάου
https://www.scribd.com/doc/187346834/ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ-ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΣ-ΝΟΜΟΣ

ΛΕΟΝ ΤΡΟΤΣΚΙ
Τάξη, κόμμα και ηγεσία
Μετάφραση απ τα Αγγλικά: Γιώργος Παπανικολάου.

https://ergatis.wordpress.com/2011/10/11/%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7-%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%B3%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/

Α. ΛΕΟΝΤΙΕΦ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
Σημειώσεις: Γιώργος Παπανικολάου


ΣΚΙΝΕΡ: ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
Μετάφραση: Γιώργος Παπανικολάου


Τα πορτρέτα μου (βίντεο)
https://www.facebook.com/video/video.php?v=1528186044497BLOGS ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

ΛΑΡΙΣΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ "ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΩΝ"
http://larisini-tromokratia.blogspot.gr/

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
http://healthandsafetyofgeorge.blogspot.gr/

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
http://politikofilosofikesanazitiseis.blogspot.gr/

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
http://dimiourgikessintheseis.blogspot.gr/

Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
http://taktikhstrathgikhlenin.blogspot.gr/

ΟΣΕ Ή Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
http://oseipokrisiapolitikis.blogspot.gr/

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
http://polikaiaftodiikisi.blogspot.gr/
ΟΜΙΛΙΕΣ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΟΜΟΔΙΚΕΣ


Παρέμβαση σε εκδήλωση για τις τρομοδίκες ανηλίκων στη Λάρισα
https://www.youtube.com/watch?v=sw7YkaBxFpA

THESSALIA TV Εκπομπή Δεξιά Αριστερά στις 8-1-2009 Συζήτηση του Γιώργου Παπανικολάου με τον δημοσιογράφο Γιάννη Γιαννακόπουλο σχετικά με τις δίκες ανήλικων "τρομοκρατών" για τα γεγονότα στη Λάρισα το Δεκέμβρη του 2008
https://www.youtube.com/watch?v=aPy2b7umeVA&list=UUtqQQervJRlq62V5glbQCjw&index=2

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΙΚΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ "ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΩΝ" ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ 7-1-09 ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2008
https://www.youtube.com/watch?v=wMp7tJ8JkW4&list=UUtqQQervJRlq62V5glbQCjw&index=1
http://politikofilosofikesanazitiseis.blogspot.gr/