Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011

ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 9

Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών: Οι αλλαγές στην οικονομία και στην ταξική διάρθρωση της ελληνικής
κοινωνίας (1980 - 1994) , Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1996
Βιβλιοκριτική
Ανέστης Ταρπάγκος

http://www.theseis.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=565

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου