Σάββατο, 20 Απριλίου 2013

Έφοδος στον ουρανό ή Η ανθρωπότητα πρέπει ν αποφασίσειΑναμορφώστε το διεθνές νομισματικό σύστημα

Του Zhou Xiaochuan, διευθυντή της κεντρικής τράπεζας της Κίνας.
Μετάφραση: Γιώργος Παπανικολάου

Το ξέσπασμα της σημερινής κρίσης και η εξάπλωσή της στον κόσμο, μας θέτουν μπροστά σ ένα από παλιά υπάρχον, αλλά ακόμη αναπάντητο ερώτημα, τι είδους διεθνές αποθεματικό νόμισμα χρειαζόμαστε για τη διασφάλιση της παγκόσμιας οικονομικής σταθερότητας και τη διευκόλυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης, που ήταν ένας απ τους λόγους της ίδρυσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ); Έγιναν διάφορες θεσμικές διευθετήσεις σε μια προσπάθεια να βρεθεί μια λύση, περιλαμβανομένων του κανόνα του αργύρου, του κανόνα του χρυσού, του κανόνα συναλλάγματος χρυσού και του συστήματος του Μπρέτον-Γούντς*. Το παραπάνω ζήτημα ωστόσο, όπως η τρέχουσα οικονομική κρίση αποδεικνύει, απέχει πολύ από το να έχει επιλυθεί και έχει γίνει ακόμη πιο σοβαρό λόγω της ενδογενούς αδυναμίας του σημερινού διεθνούς νομισματικού συστήματος.

Θεωρητικά, ένα διεθνές αποθεματικό νόμισμα, θάπρεπε πρώτα να στηρίζεται σ ένα μέτρο σύγκρισης και να κυκλοφορεί σύμφωνα μ ένα καθαρό σύνολο κανόνων, ώστε να διασφαλίζεται κανονική προσφορά. Δεύτερον, η προσφορά του θάπρεπε να είναι αρκετά ευέλικτη για να επιτρέπει χρονικές διευθετήσεις σύμφωνα με τις αλλαγές της ζήτησης. Τρίτον, παρόμοιες διευθετήσεις θάπρεπε να είναι αποσυνδεδεμένες από οικονομικές καταστάσεις και κυρίαρχα συμφέροντα ξεχωριστών χωρών. Η αποδοχή των βασισμένων στην πίστωση εθνικών νομισμάτων σαν κύρια διεθνή αποθεματικά νομίσματα, όπως είναι η περίπτωση του σημερινού συστήματος, είναι μια σπάνια ειδική περίπτωση στην ιστορία. Η κρίση πάλι απαιτεί δημιουργική αναμόρφωση του υπάρχοντος διεθνούς νομισματικού συστήματος προς ένα διεθνές αποθεματικό νόμισμα με μία σταθερή αξία, με έκδοση βασισμένη σε κανόνες και διαχειρίσιμη προσφορά, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο σκοπός της προστασίας της διεθνούς οικονομίας και της οικονομικής σταθερότητας.

Ι. Το ξέσπασμα της κρίσης και η διασπορά της σ ολόκληρο τον κόσμο αντανακλά τις ενδογενείς αδυναμίες και τους συστημικούς κινδύνους στο υπάρχον διεθνές νομισματικό σύστημα.

Οι χώρες έκδοσης αποθεματικών νομισμάτων σταθερά έρχονται αντιμέτωπες με το δίλημμα μεταξύ του να πετύχουν τους δικούς τους σκοπούς τοπικής νομισματικής πολιτικής και του ν ανταποκριθούν στις απαιτήσεις για αποθεματικά νομίσματα άλλων χωρών. Απ τη μια, οι νομισματικές αρχές δεν μπορούν απλώς να εστιάσουν στους τοπικούς σκοπούς χωρίς να φέρουν σε πέρας τις διεθνείς τους ευθύνες, απ την άλλη, δεν μπορούν να επιδιώξουν διαφορετικούς τοπικούς και διεθνείς στόχους συγχρόνως. Είτε αυτοί θ αποτύχουν ν ανταποκριθούν κατάλληλα στην απαίτηση μιας αναπτυσσόμενης παγκόσμιας οικονομίας για ρευστότητα, καθώς προσπαθούν να εκτονώσουν τον πληθωρισμό που τους πιέζει στη χώρα τους, ή δημιουργούν υπερβολική ρευστότητα στις παγκόσμιες αγορές μέσω υπερβολικής τόνωσης της τοπικής ζήτησης. Το δίλημμα Triffin, δηλ ότι οι χώρες έκδοσης αποθεματικών νομισμάτων δεν μπορούν να διατηρήσουν την αξία των αποθεματικών νομισμάτων ενώ παρέχουν ρευστότητα στον κόσμο, ακόμη διατηρεί την αξία του.

Όταν ένα εθνικό νόμισμα χρησιμοποιείται για την τιμολόγηση κύριων εμπορευμάτων και εμπορικών διευθετήσεων και υιοθετείται σαν αποθεματικό νόμισμα παγκόσμια, οι προσπάθειες των νομισματικών αρχών να εκδόσουν ένα τέτοιο νόμισμα για ν αντιμετωπίσουν τις οικονομικές του ανισορροπίες, διευθετώντας τις ισοτιμίες συναλλάγματος, θα γίνεται χωρίς αποτέλεσμα, καθώς το νόμισμά τους χρησιμοποιείται σαν μέτρο σύγκρισης για πολλά άλλα νομίσματα. Ενώ οφελείται από ένα ευρέως υιοθετημένο αποθεματικό νόμισμα, η παγκοσμιοποίηση επίσης υποφέρει από τα μειονεκτήματα ενός τέτοιου συστήματος.

Η συχνότητα και η αυξανόμενη ένταση των οικονομικών κρίσεων μετά την κατάρρευση του συστήματος του Μπρέτον-Γούντς, υποδεικνύει ότι τα μειονεκτήματα ενός τέτοιου συστήματος για τον κόσμο μπορεί να ξεπερνάνε τα πλεονεκτήματά του. Το κόστος γίνεται όλο και υψηλότερο, όχι μόνο για τους χρήστες, αλλά και για τους εκδότες των αποθεματικών νομισμάτων. Αν και οι κρίσεις μπορεί να μην είναι απαραίτητα ένα σκοπούμενο αποτέλεσμα των αρχών έκδοσης, είναι όμως ένα αναπόφευκτο αποτέλεσμα των θεσμικών μειονεκτημάτων.

ΙΙ. Ο επιθυμητός σκοπός της αναμόρφωσης του διεθνούς νομισματικού συστήματος, επομένως, είναι να δημιουργήσει ένα διεθνές αποθεματικό νόμισμα που θα είναι αποσυνδεδεμένο από ξεχωριστές χώρες και θα είναι ικανό να παραμείνει σταθερό για μεγάλο διάστημα, αφαιρώντας έτσι τα ενδογενή ελαττώματα που προκαλούνται απ τη χρήση βασισμένων σε πίστωση εθνικών νομισμάτων.

1. Αν και το υπέρ-κυρίαρχο αποθεματικό νόμισμα έχει από πολλού προταθεί, ακόμη δεν έχει επιτευχθεί καμιά ουσιαστική πρόοδος μέχρι σήμερα. Στη δεκαετία του 1940, ο Κέϊνς είχε ήδη προτείνει την υιοθέτηση μιας διεθνούς νομισματικής μονάδας που ονομάστηκε «Bancor»**, βασισμένης στην αξία 30 αντιπροσωπευτικών εμπορευμάτων. Δυστυχώς, η πρόταση δεν υιοθετήθηκε. Η κατάρρευση του συστήματος του Μπρέτον-Γούντς, που είχε βασιστεί στην προσέγγιση του Γουάϊτ, δείχνει ότι η κεϊνσιανή προσέγγιση μπορεί να ήταν περισσότερο διορατική. Το ΔΝΤ επίσης δημιούργησε το SDR*** το 1969, όταν για πρώτη φορά εμφανίστηκαν τα ελαττώματα του συστήματος του Μπρέτον-Γούντς, για να αμβλύνει τους ενδογενείς κινδύνους που τα κυρίαρχα αποθεματικά νομίσματα προκάλεσαν. Ακόμη, ο ρόλος του SDR δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί πλήρως, λόγω περιορισμών στην κατανομή του και των σκοπών της χρήσης του. Ωστόσο, αυτό χρησιμεύει σαν το φως στο τούνελ για την αναμόρφωση του διεθνούς νομισματικού συστήματος.

2. Ένα υπέρ-κυρίαρχο αποθεματικό νόμισμα όχι μόνο περιορίζει τους ενδογενείς κινδύνους του βασισμένου σε πίστωση κυρίαρχου νομίσματος, αλλά επίσης καθιστά δυνατή τη διαχείριση της παγκόσμιας ρευστότητας. Ένα υπέρ-κυρίαρχο αποθεματικό νόμισμα που διαχειρίζεται από έναν παγκόσμιο θεσμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη δημιουργία και για τον έλεγχο της παγκόσμιας ρευστότητας. Και όταν το νόμισμα μιας χώρας δεν θα χρησιμοποιείται πλέον σαν το μέτρο σύγκρισης για το παγκόσμιο εμπόριο και σαν το μέτρο σύγκρισης για άλλα νομίσματα, η πολιτική ισοτιμίας συναλλάγματος της χώρας θα είναι περισσότερο αποδοτική στη διευθέτηση οικονομικών ανισορροπιών. Αυτό θα μειώσει σημαντικά τους κινδύνους μιας μελλοντικής κρίσης και θα ενισχύσει την ικανότητα διαχείρισης κρίσεων.

ΙΙΙ. Η αναμόρφωση θα πρέπει να κατευθύνεται από μια μακροπρόθεσμη προοπτική και ν αρχίσει με ειδικές απελευθερώσεις. Θα πρέπει να είναι μια προοδευτική διαδικασία που θ αποφέρει κέρδη για όλους.

Η επανίδρυση ενός νέου και ευρέως αποδεκτού αποθεματικού νομίσματος, με ένα σταθερής αποτίμησης μέτρο σύγκρισης, μπορεί να πάρει πολύ χρόνο. Η δημιουργία μιας διεθνούς νομισματικής μονάδας, βασισμένης στην κεϊνσιανή πρόταση, είναι μια τολμηρή πρωτοβουλία που απαιτεί εξαιρετική πολιτική ενόραση και κουράγιο. Βραχυπρόθεσμα, η διεθνής κοινότητα, ιδιαίτερα το ΔΝΤ, θάπρεπε τουλάχιστον ν αναγνωρίσει και ν αντιμετωπίσει τους κινδύνους που προκύπτουν από το υπάρχον σύστημα, διεξάγοντας κανονική παρακολούθηση και εκτίμηση και δημοσιεύοντας κατά καιρούς έγκαιρες προειδοποιήσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο να αποδοθεί ένας μεγαλύτερος ρόλος στο SDR. Το SDR έχει τα χαρακτηριστικά και την δυνατότητα να ενεργεί σαν ένα υπέρ-κυρίαρχο αποθεματικό νόμισμα. Επιπλέον, μια αύξηση στην κατανομή SDR θα βοηθούσε το Ταμείο ν αντιμετωπίσει τα προβλήματα των πόρων του και τις δυσκολίες στην ψήφο και στην αναμόρφωση της αντιπροσώπευσης. Επομένως, πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες να προωθηθεί μια κατανομή SDR. Αυτό θα απαιτήσει πολιτική συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών. Ειδικά, η Τέταρτη Τροποποίηση στα Άρθρα της Συμφωνίας και το σχετικό ψήφισμα σχετικά με την κατανομή του SDR που προτάθηκε το 1997 πρέπει να εγκριθεί όσο το δυνατόν νωρίτερα, έτσι ώστε τα μέλη που συνδέθηκαν με το Ταμείο μετά το 1981 να ωφεληθούν επίσης από το SDR. Σ αυτή τη βάση, θα πρέπει να μελετηθεί επιπλέον αύξηση κατανομής SDR.

Ο σκοπός της χρήσης του SDR θα πρέπει να είναι διευρυμένος, έτσι ώστε να ικανοποιήσει πλήρως τις απαιτήσεις των χωρών μελών για ένα αποθεματικό νόμισμα.

Δημιουργία ενός συστήματος διακανονισμού μεταξύ του SDR και των άλλων νομισμάτων. Επομένως το SDR, το οποίο τώρα χρησιμοποιείται μόνο μεταξύ κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών, θα μπορούσε να γίνει ένα ευρέως αποδεκτό μέσο πληρωμής στο διεθνές εμπόριο και τις οικονομικές συναλλαγές.

Ενεργή προώθηση της χρήσης του SDR στο διεθνές εμπόριο, στην τιμολόγηση εμπορευμάτων, στις επενδύσεις και στην επιχειρηματική λογιστική. Αυτό θα βοηθήσει στην ενίσχυση του ρόλου του SDR και θα μειώσει αποδοτικά τη διακύμανση των τιμών των στοιχείων ενεργητικού που είναι προσηλωμένα σε εθνικά νομίσματα και σχετικούς κινδύνους.
Δημιουργία οικονομικών στοιχείων ενεργητικού προσηλωμένων στο SDR για ν αυξηθεί η έλξη του. Η εισαγωγή εγγυήσεων προσηλωμένων στο SDR , η οποία έχει μελετηθεί απ το ΔΝΤ, θα είναι μια καλή αρχή.
Επιπλέον βελτίωση της αποτίμησης και της κατανομής του SDR. Το καλάθι των νομισμάτων που σχηματίζουν τη βάση για την εκτίμση του SDR πρέπει να επεκταθεί για να περιλάβει νομίσματα όλων των κύριων οικονομιών και το GDP πρέπει επίσης να περιληφθεί σαν ένα μέτρο στάθμισης. Η κατανομή του SDR πρέπει να μετατοπιστεί από ένα σύστημα καθαρά βασισμένο στον υπολογισμό σ ένα σύστημα που υποστηρίζεται από πραγματικά στοιχεία ενεργητικού, όπως ένα αποθεματικό κεφάλαιο, για να ενισχύσει επιπλέον την εμπιστοσύνη της αγοράς στην αξία του.

IV. Η ανάθεση τμήματος του αποθεματικού των χωρών μελών στην συγκεντροποιημένη διαχείριση του ΔΝΤ όχι μόνο θα ενισχύσει την ικανότητα της διεθνούς κοινότητας ν αντιμετωπίσει την κρίση και να διατηρήσει την σταθερότητα του διεθνούς νομισματικού και οικονομικού συστήματος, αλλά επίσης σημαντικά θα ενισχύσει και τον ρόλο του SDR.

1. Σε σύγκριση με την ξεχωριστή διαχείριση του αποθεματικού από ξεχωριστές χώρες, η συγκεντροποιημένη διαχείριση τμήματος του παγκόσμιου αποθεματικού από ένα αξιόπιστο διεθνή θεσμό με ένα λογικό αντάλλαγμα για να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή, θα είναι περισσότερο αποδοτική στην αποτροπή της κερδοσκοπίας και στην σταθεροποίηση των οικονομικών αγορών. Οι συμμετέχουσες χώρες μπορούν επίσης να εξοικονομήσουν κάποιο αποθεματικό για εγχώρια ανάπτυξη και οικονομική πρόοδο. Με την καθολική συμμετοχή, την αποκλειστική εντολή της διατήρησης της νομισματικής και οικονομικής σταθερότητας και καθώς ένας διεθνής «επόπτης» των μακροοικονομικών πολιτικών των χωρών μελών του, το ΔΝΤ, εξοπλισμένο με την αρτιότητα γνώσεών του, είναι προικισμένο με ένα φυσικό πλεονέκτημα για να ενεργήσει σαν ο διαχειριστής των αποθεματικών των χωρών μελών του.

2. Η συγκεντροποιημένη διαχείριση των αποθεματικών των χωρών μελών του απ το Ταμείο θα είναι ένα αποτελεσματικό μέτρο για να προάγει έναν μεγάλο ρόλο του SDR σαν αποθεματικό νόμισμα. Για να επιτευχθεί αυτό, το ΔΝΤ μπορεί να θέσει σε λειτουργία ένα ανοιχτό ονομασίας SDR ταμείο βασισμένο στην πρακτική της αγοράς, που να επιτρέπει εισφορά και εξαγορά στα υπάρχοντα νομίσματα αποθεματικού από τους διάφορους επενδυτές όπως επιθυμούν. Αυτή η ρύθμιση όχι μόνο θα προάγει την ανάπτυξη των κεφαλαίων ονομασίας SDR, αλλά θα επιτρέψει επίσης εν μέρει την διαχείριση της ρευστότητας στη μορφή των υπαρχόντων νομισμάτων αποθεματικού. Μπορεί ακόμη να ιδρυθεί ένα ίδρυμα για την αύξηση της κατανομής SDR, ώστε βαθμιαία ν αντικατασταθούν τα υπάρχοντα νομίσματα αποθεματικού με το SDR.

* Σύστημα του Μπρέτον-Γούντς

ΟΠΟΥ ερείπια και αρχιτεκτονική. Κάθε φορά που το σύστημα καταρρέει, αρχίζει ξανά συζήτηση για την ανάγκη μιας νέας αρχιτεκτονικής που θα ανταποκρίνεται στην παγκοσμιοποιημένη οικονομική πραγματικότητα του 21ου αιώνα.
Ο βρετανός πρωθυπουργός Γκόρντον Μπράουν προβάλλει σήμερα ως νέος «Κέινς», προωθώντας την ιδέα ενός νέου Μπρέντον Γουντς, που θα θέσει τις βάσεις της νέας οικονομικής τάξης πραγμάτων.

Στο Μπρέτον Γουντς του Νιου Χαμσάιρ των ΗΠΑ τέθηκαν το 1944 οι βάσεις για τη μεταπολεμική οικονομική σταθερότητα, με τη δημιουργία του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας το 1945. Επηρεασμένοι από τις ιδέες του βρετανού οικονομολόγου Τζον Μέιναρτ Κέινς, που μετείχε στη διάσκεψη, για μεγαλύτερη παρέμβαση του κράτους στο οικονομικό γίγνεσθαι, μετά τις τρομακτικές επιπτώσεις που άφησε το κραχ του '29 και τα ερείπια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, οι τότε ηγέτες του κόσμου κατέληξαν στη δημιουργία ενός νομισματικού συστήματος σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Το σύστημα

Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος του Μπρέτον Γουντς ήταν η υποχρέωση της κάθε χώρας να διατηρεί μία σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία για το νόμισμά της, με βάση το χρυσό και δυνατότητα διακύμανσης 1%, ορίζοντας σταθερή τη σχέση δολαρίου-χρυσού στα 35 δολάρια η ουγκιά. Σε περίπτωση ανισορροπιών, το ΔΝΤ θα μπορούσε προσωρινά να ενισχύει τη χώρα που αντιμετωπίζει πρόβλημα.

Ετσι, το Δ.Ν.Τ. εξελίχθηκε σε νούμερο ένα θεματοφύλακα της διεθνούς νομισματικής σταθερότητας.

Η Παγκόσμια Τράπεζα αναλάμβανε το έργο της χρηματοδότησης της παγκόσμιας ανάπτυξης, με επίκεντρο τον κατεστραμμένο από τον παγκόσμιο πόλεμο αναπτυγμένο κόσμο.

Το σύστημα αυτό, παρά τις περιοδικές κρίσεις, φάνηκε λίγο ή πολύ να λειτουργεί μέχρι τη δεκαετία του 1970, όταν τα τεράστια αμερικανικά ελλείμματα που συσσώρευσε ο πόλεμος του Βιετνάμ ανάγκασε την κυβέρνηση Νίξον να υποτιμήσει το δολάριο το 1971, προχωρώντας στο πρώτο βήμα για την κατάργηση της συμφωνίας του Μπρέτον Γουντς. Η περαιτέρω απελευθέρωση των χρηματαγορών και η διεθνοποίηση του κεφαλαίου τη δεκαετία του 1980 και ιδιαίτερα τη δεκαετία του 1990, εποχή της «παγκοσμιοποίησης», κατέστησαν το Μπρέτον Γουντς κενό περιεχομένου.

Το ΔΝΤ μεταβλήθηκε σε αρχέτυπο της νεοφιλελεύθερης οικονομικής ορθοδοξίας, παρέχοντας βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες που πλήττονταν από τις κρίσεις, με αντάλλαγμα μεταρρυθμίσεις και απελευθερώσεις. Ο ρόλος του ΔΝΤ μάλιστα στις κρίσεις του 1997-98, στην Ασία και την Λατινική Αμερική, ενέτεινε την αμφισβήτησή του και πολλαπλασίασε τους επικριτές του.

Προς το παρόν, οι προθέσεις του βρετανού πρωθυπουργού Γκόρντον Μπράουν μετατίθενται για υλοποίηση κατόπιν μελέτης για τις προσεχείς συνόδους των ισχυρών της Γης. Ο Βρετανός πρωθυπουργός προτείνει ουσιαστικά την επιστροφή σε ένα καθεστώς αυστηρής (σε σύγκριση με τα σημερινά δεδομένα) ρύθμισης των αγορών, με περιορισμούς στην ανεξέλεγκτη κίνηση των κεφαλαίων.

«Μερικές φορές χρειάζεται μια κρίση προκειμένου να συμφωνήσουν οι άνθρωποι πως αυτό που είναι προφανές και έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια, δεν μπορεί πλέον να δέχεται αναβολές» επισήμανε

«Μόνο με την παγκόσμια δράση μπορούμε να αποκαταστήσουμε πλήρως την εμπιστοσύνη που χρεάζεται και να οικοδομήσουμε τη διεθνή οικονομική τάξη» προσέθεσε.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ανέφερε ότι θα επιθυμούσε οι ηγέτες της διεθνούς κοινότητας να δημιουργήσουν μία νέα «οικονομική αρχιτεκτονική» που να αντανακλά τις δυνατότητες της παγκόσμιας οικονομίας, με τον ίδιο περίπου τρόπο που θεμελιώθηκε το σημερινό διεθνές οικονομικό σύστημα στη συνδιάσκεψη του Μπρέτον Γούντς, στο Νιού Χαμσάιρ, τον Ιούνιο του 1944.

Νέο διεθνές πλαίσιο

Το παγκοσμιοποιημένο χρηματοπιστωτικό σύστημα, λένε οι υποστηρικτές ενός νέου Μπρέτον Γουντς, χρειάζεται και ένα νέο διεθνές πλαίσιο εποπτείας, αφού στην πραγματικότητα τα εθνικά κράτη δεν μπορούν να περιορίσουν τη ροή κεφαλαίων.

Η εμπειρία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) πάντως δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για συνεννόηση σε διεθνές επίπεδο. Οι αντιθέσεις Βορρά-Νότου έχουν μπλοκάρει εδώ και μία δεκαετία τις διαπραγματεύσεις για την περαιτέρω απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου.

**Bancor: Νόμισμα διεθνούς εμπορίου, που προτάθηκε από τον Κέϊνς, στις διαπραγματεύσεις που κατέληξαν στην υιοθέτηση του συστήματος του Μπρέτον-Γούντς, το 1944. Ο Κέϊνς πρότεινε επίσης ένα νέο θεσμό, την Ένωση Διεθνών Διατραπεζικών Συμψηφισμών ή Νομισμάτων (ICU). Το bancor είναι μια παγκόσμια, ουδέτερη νομισματική μονάδα, που προτάθηκε αρχικά να οριστεί με βάση 30 εμπορεύματα, μεταξύ των οποίων και ο χρυσός. Αυτό θα σταθεροποιούσε τις μέσες τιμές των εμπορευμάτων, και μ αυτές το διεθνές μέσο ανταλλαγών και θα ήταν ένα αποθεματικό αξίας. Κεντρική θέση στην πρόταση του Κέϊνς κατείχε η φορολόγηση των τρεχουσών λογιστικών πλεονασμάτων των χωρών, ενθαρρύνοντας έτσι την ντόπια ζήτηση και προάγοντας την παγκόσμια εμπορική ισορροπία. Έτσι θ αποφεύγονταν καταστάσεις όπου κάποια έθνη γίνονται «οφειλέτες» και κάποια «πιστωτές» μέσω των λογαριασμών εμπορίου τους. Η πρόταση του Κέϊνς έθεσε μια αμοιβαία υποχρέωση και στα έθνη οφειλέτες και στα έθνη δανειστές, να διατηρήσουν μια ισορροπία εμπορίου. Τα έθνη που εισήγαγαν περισσότερα απ όσα εξήγαγαν-έθνη οφειλέτες- θάπρεπε να πληρώσουν ένα μικρό φόρο στην Ένωση Διατραπεζικών Συμψηφισμών για τον υπερβάλλοντα λογαριασμό τους. Αυτό θα ενθάρρυνε αυτά τα έθνη να προάγουν τις εξαγωγές μέσω ενός αριθμού τοπικών πολιτικών, καθώς και με μικρές υποτιμήσεις νομίσματος. Αμοιβαία, τα έθνη που εφαρμόζουν μια επιθετική πολιτική εμπορίου και εξάγουν περισσότερο απ ότι εισάγουν, θάπρεπε να φορολογηθούν απ την Ένωση Διατραπεζικών Συμψηφισμών για τα πλεονάσματά τους. Αυτό θα ενθάρρυνε αυτά τα έθνη να βρουν τρόπους να δαπανήσουν τα επί πλέον bancor τους μέσα στα έθνη οφειλέτες ή βαθμιαία θα έχαναν αυτό το πλεόνασμα. Οι προσπάθειες των εθνών οφειλετών να προάγουν τις εξαγωγές θάπρεπε να εναρμονίζεται με τις προσπάθειες των πιστωτών εθνών να δαπανήσουν τααλλιώς χωρίς αξία- πλεονάσματα Bancor τους. Αυτοί οι φόροι προορίζονταν όχι τόσο σαν αποτρεπτικό μέσο ή τιμωρία, αλλά σαν ένας καλοκάγαθος μηχανισμός ανάδρασης, που θα διασφαλίζει ότι συν τω χρόνω, το εμπόριο παραμένει σε ισορροπία.

Οι αμερικανοί έκαναν μια παρεμφερή πρόταση που περιελάμβανε ένα παγκόσμιο νόμισμα, που ονομάστηκε unitas. Στην πράξη, μέχρι την κατάρρευση του συστήματος Μπρέτον-Γούντς το 1971, ο ρόλος αυτός ανατέθηκε στον χρυσό, με το αμερικάνικο δολάριο να συνδέεται σταθερά με τον χρυσό και πολλά άλλα νομίσματα να συνδέονται είτε με το αμερικάνικο δολάριο είτε άμεσα με τον χρυσό.

*** Τα SDR (Special Drawing Rights- Ειδικά Δικαιώματα Αναλήψεων) είναι ένα διεθνές κεφάλαιο αποθεματικού, που δημιουργήθηκε απ το ΔΝΤ το 1969 για να συμπληρώσει τα επίσημα αποθεματικά των χωρών μελών του. Η αξία του SDR αρχικά ορίστηκε ίση με 0,888671 γραμμάρια καθαρού χρυσού, που εκείνη την εποχή ήταν ίση προς 1 δολάριο.
Σήμερα η αξία του υπολογίζεται στη βάση ενός καλαθιού 4 διεθνών νομισμάτων και τα SDR μπορούν ν ανταλλαγούν για ελεύθερα χρησιμοποιούμενα νομίσματα. Τα SDR κατανέμονται στις χώρες μέλη σαν ένα χαμηλού κόστους εναλλακτικό μέσο χρηματοδότησης χρέους για τη δημιουργία αποθεματικού. Με μια γενική SDR κατανομή που έγινε στις 28 Αυγούστου και μια ειδική κατανομή στις 9 Σεπτεμβρίου του 2009, η ποσότητα των SDR αυξήθηκε από 21,4 δις SDR σε 204,1 δις (ισοδύναμα με περίπου 321 δις δολάρια).

Το SDR δημιουργήθηκε απ το ΔΝΤ το 1969 για την υποστήριξη του συστήματος σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών του Μπρέτον-Γούντς.. Μια χώρα που συμμετέχει σ αυτό το σύστημα χρειάζεται επίσημα αποθεματικά- κυβερνητικά ή κεντρικής τράπεζας κεφάλαια χρυσού και ευρέως αποδεκτά ξένα νομίσματα- που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά του τοπικού νομίσματος σε ξένες αγορές ανταλλαγών, όπως απαιτείται για τη διατήρηση της τιμής συναλλαγής του. Αλλά η διεθνής προσφορά των δύο βασικών στοιχείων αποθεματικού- του χρυσού και του αμερικανικού δολαρίου- αποδείχθηκαν ανεπαρκή για την υποστήριξη της εξάπλωσης του διεθνούς εμπορίου και της οικονομικής ανάπτυξης που έλαβε χώρα. Έτσι η διεθνής κοινότητα αποφάσισε να δημιουργήσει ένα νέο διεθνές στοιχείο αποθεματικού υπό την αιγίδα του ΔΝΤ.

Ωστόσο, λίγα χρόνια μετά, το σύστημα του Μπρέτον-Γούντς κατέρρευσε και τα κύρια νομίσματα άλλαξαν σε μια περιοχή κυμαινόμενης αναλογίας ανταλλαγών. Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων διευκόλυνε τον δανεισμό από φερέγγυες κυβερνήσεις. Και οι δυο αυτές εξελίξεις μείωσαν την ανάγκη των SDR.

Τα SDR δεν είναι ούτε νόμισμα, ούτε απαίτηση πάνω στο ΔΝΤ. Μάλλον, είναι μια δυνητική απαίτηση πάνω στα ελεύθερα χρησιμοποιούμενα νομίσματα των μελών του ΔΝΤ. Οι κάτοχοι SDR μπορούν ν αποκτήσουν αυτά τα νομίσματα ανταλλάσοντάς τα με τα SDR τους, με δύο τρόπους: πρώτον, μέσω της ρύθμισης των εθελοντικών ανταλλαγών μεταξύ των μελών. Και δεύτερον, από το ΔΝΤ καθορίζοντας μέλη με ισχυρές εξωτερικές θέσεις για ν αγοράσουν SDR από μέλη με ασθενείς εξωτερικές θέσεις. Επιπρόσθετα του ρόλου του σαν συμπληρωματικό αποθεματικό στοιχείο, το SDR χρησιμεύει σαν η μονάδα υπολογισμού του ΔΝΤ και μερικών άλλων διεθνών οργανισμώνΕνοποίηση και παγκοσμιοποίηση του τραπεζικού συστήματος. Έφοδος στον ουρανό ήΗ ανθρωπότητα πρέπει ν αποφασίσει
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Πηγές: Λένιν «Η καταστροφή που μας απειλεί και πώς να την καταπολεμήσουμε».

Το τραπεζικό σύστημα αποτελεί το «κυκλοφοριακό σύστημα» που τροφοδοτεί με καύσιμο (χρήμα) την οικονομία και κατά συνέπεια την κοινωνία. Αποτελεί τη ραχοκοκκαλιά της και αποφασιστικό παράγοντα ελέγχου της.

Αντί όμως αυτό να βοηθά στην αύξηση της παραγωγικότητας και τη δημοκρατικότερη κατανομή πόρων των σημερινών κοινωνιών, δημιουργεί προβλήματα, καταστροφές, κρίσεις, διαφθορά και επωφελούνται από αυτό μια χούφτα «άνθρωποι» που καρπώνονται αμύθητα πλούτη και αποκτούν τεράστιες δυνατότητες ελέγχου της κοινωνίας, εκτός οποιουδήποτε νομικού ή θεσμικού πλαισίου. Αυτό έχει γίνει συνείδηση και στον τελευταίο πολίτη σήμερα. Ποιος μπορεί να πει σήμερα με βεβαιότητα που σταματά η «κερδοσκοπία» και που αρχίζει η «νομιμότητα» των τραπεζών, που σταματούν οι «αγορές» και που αρχίζει ο τομέας των «κρατικών» ή «θεσμικών» τραπεζών;

Η πολυπλοκότητα των σημερινών χρηματικών προϊόντων, των ισολογισμών, οι δαιδαλώδεις παγκοσμιοποιημένες και κατ ουσίαν εκτός οποιουδήποτε θεσμικού πλαισίου σχέσεις των τραπεζιτών, κάνουν αδύνατο τον οποιοδήποτε στοιχειώδη έλεγχό τους. Οι υπάρχοντες σήμερα θεσμοί όχι μόνο δεν αμφισβητούν την καταστροφική ελευθερία του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου να οδηγεί στην χρεοκοπία επιχειρήσεις και χώρες, αλλά του αναγνωρίζουν ρόλο συνομιλητή και υποβολέα των κρατικών πολιτικών. Το μέσο που χρησιμοποιεί για να κυκλοφορεί αλλά και για να οχυρώνεται το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο είναι τα σημερινά τραπεζικά συστήματα.

Η λύση είναι η ενοποίηση όλων των τραπεζικών συστημάτων σ ένα ενιαίο, παγκόσμιο, «εθνικοποιημένο» τραπεζικό σύστημα, περιουσία της ανθρωπότητας, στην υπηρεσία της. Η εφικτότητα και δυνατότητα ενός τέτοιου συστήματος συνοψίζεται σε δυο λέξεις: ενοποίηση της λογιστικής. Αυτό θα καταστήσει δυνατό και απολύτως εφικτό τον έλεγχό του.

Η ανάγκη ελέγχου του τραπεζικού συστήματος αναγνωρίζεται σήμερα πλατιά και ακούγονται φωνές που συμφωνούν σ αυτό από κάθε πλευρά της κοινωνίας.

Η «εθνικοποίηση» και ενοποίηση των τραπεζικών συστημάτων δεν έχει καμιά σχέση με τη «δήμευση των ιδιωτικών περιουσιών», ούτε με τον σοσιαλισμό. Η ιδιοκτησία στα κεφάλαια που διαχειρίζονται οι τράπεζες και που πιστοποιείται με μετοχές, καταθέσεις, γραμμάτια, αποδείξεις κλπ δεν χάνεται, ούτε αλλάζει. Η σημασία του νέου συστήματος συνίσταται στο ότι καθίσταται δυνατός ένας πραγματικός έλεγχος στις ξεχωριστές τράπεζες και στις πράξεις τους. Η ουσία του είναι: ξεσκέπασμα των καταχρήσεων σε βάρος του δημοσίου και του λαού. Ο δημοκρατικός έλεγχος θα ξεσκέπαζε τα εξωφρενικά κέρδη των απανταχού χρηματιστών και τραπεζιτών και την κερδοσκοπία των χρηματιστηριακών συναλλαγών. Αυτό δεν το θέλουν μερικοίΔεν υπάρχουν όμως ούτε οι παραμικρότερες τεχνικές δυσκολίες για τη συνένωση των τραπεζών.

Αλλά είναι δυνατοί δύο τύποι ελέγχου: ο δημοκρατικός και ο βαθμιαίος, γραφειοκρατικός, «κρατικά ρυθμισμένος», ουσιαστικά πλασματικός έλεγχος.

Στον δημοκρατικό έλεγχο, οι σημερινοί τραπεζίτες, διευθυντές, τραπεζικοί. υπάλληλοι κλπ πρέπει να υποχρεωθούν να συνεχίσουν τη δουλιά τους, αλλά τώρα θα τεθούν στην υπηρεσία και θα ενεργούν προς το συμφέρον της ανθρωπότητας. Αν αρνηθούν, σαμποτάρουν ή κλέψουν, θα τους επιβάλλεται η αυστηρότερη των ποινών.

Σήμερα υπάρχουν τεράστιες τεχνολογικές δυνατότητες δημοκρατικού ελέγχου ενός τέτοιου ενοποιημένου τραπεζικού συστήματος (Η δημοσίευση και ο πλατύς έλεγχος μέσω διαδικτύου όλων των πράξεων αλλά και των αποτελεσμάτων των ελέγχων, αποτελεί αναγκαίο τμήμα ενός παρόμοιου δημοκρατικού μηχανισμού ελέγχου). Αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό, το κατάλληλο και ικανό για ν αναλάβει αυτό το έργο, είναι ήδη παρόν και πολυπληθές. Είναι το διανοητικό προλεταριάτο,

Σαν υλική/χρηματική βάση για τη συντήρηση του μηχανισμού ελέγχου, μπορεί ν αποτελέσει μια ειδική φορολογία όλων των χρηματιστηριακών συναλλαγών (φόρος Τόμπιν) ή η χρησιμοποίηση ενός τμήματος από τις εξωφρενικές αμοιβές των σημερινών στελεχών των τραπεζών.

Βασική προϋπόθεση για τον ουσιαστικό έλεγχο αυτού του παγκόσμιου συστήματος αποτελεί η κατάργηση του εμπορικού και τραπεζικού απορρήτου. Χωρίς αυτό κάθε συζήτηση για δημοκρατικό έλεγχο καταντάει κούφια αερολογία. Το εμπορικό και τραπεζικό απόρρητο δεν εξυπηρετεί σήμερα τις ανάγκες της ανταλλαγής και της παραγωγής, αλλά αποτελεί αποκλειστικό όπλο συγκάλυψης των οικονομικών αγυρτειών και των απίστευτων κερδών του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου. Αποτελεί μια από τις πειστικότερες αποδείξεις για την κενότητα και του πιο προοδευτικού αστικού συντάγματος, ως προς την ισότητα των πολιτών (Παρουσιάζουν πολλές φορές στην τηλεόραση τις αμοιβές της τάδε κατηγορίας μισθωτών. Σκεφτείτε αν είναι εφικτό ή «νόμιμο» να παρουσιάσει κάποιος τις «αμοιβές» ενός μεγάλου κεφαλαιοκράτη…).

Τα οφέλη από την σύσταση ενός τέτοιου παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος θα είναι τεράστια για όλους τους λαούς και των ανεπτυγμένων και των υπανάπτυχτων χωρών και για το κράτος, ακόμη και για τους επιχειρηματίες που έχουν σχέση με την παραγωγή και όχι με την κερδοσκοπία. Χωρίς υπερβολή θα πολλαπλασιάζονταν εκατοντάδες χιλιάδες φορές η παραγωγικότητα σ ένα παρόμοιο σύστημα, σε σχέση με το σημερινό.

Μπορεί ήδη να αρχίσει να συντάσσεται ένα παγκόσμιο σύνταγμα, που το πρώτο άρθρο του θα ορίζει: Το παγκόσμιο ενοποιημένο τραπεζικό σύστημα, αποτελεί κληρονομιά και περιουσία της ανθρωπότητας και αυτή καθίσταται υπεύθυνη να μην επιτρέψει ποτέ σε κανέναν να το ιδιοποιηθεί, ολόκληρο ή τμήμα του.

Όλα αυτά όμως έχουν συγκεκριμένες συνέπειες και συνεπάγονται μεγάλες αλλαγές

Γιώργος ΠαπανικολάουΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Ι.Χ.Ε.)
Μήνυμα Προέδρου

Στις σχεδιαζόμενες πρωτοβουλίες μας συμπεριλαμβάνεται και η ίδρυση παγκόσμιας μη-κερδοσκοπικής υπερτράπεζας του Ελληνισμού, σε βάση νέου καινοτομικού τραπεζικού μοντέλου, που θα αντικαταστήσει το σημερινό άθλιο τραπεζικό σύστημα που δεν μπορεί (και ούτε θέλει) να προσφέρει τίποτα θετικό και δημιουργικό

http://www.eixe.gr/default.asp?ElementId=50233

Αγαπητέ Συνέλληνα,
Με ιδιαίτερη χαρά, σε καλωσ- ορίζουμε στον ειδικευμένο Δικτυακό Τόπο του ΕΙΧΕ για τα διαχρονικά οικονομικά εγκλήματατου τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα
Εδώ θα ενημερωθείς για τις ληστρικές χρεώσεις και τις παράνομες συμπεριφορές των Ελληνικών τραπεζών σε βάρος επιχειρηματιών, καταναλωτών αλλά ακόμη και των επενδυτών που ανέδειξε και απέδειξε για πρώτη φορά το ΕΙΧΕ καθώς και για το πώς και πόσο σε αφορούν άμεσαΟι αποκαλύψεις αυτές του ΕΙΧΕ για την διαχρονική παρανομία του 80ετούς ΚΑΡΤΕΛ των τραπεζών με την ανοχή του Κράτους και των κομμάτων εξουσίας σηματο- δοτούν πλέον το σημείο τηςΟΛΙΚΗΣ ΡΗΞΗΣ και ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  της τραπεζικής παρανομίας καθώς και την ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ και ΟΛΙΚΗΑΠΟΡΡΙΨΗ του ήδη πολλαπλά χρεοκοπημένου μοντέλου των σημερινών τραπεζών από τον Ελληνικό Λαό. Το χρέος είναι ένα υπερσύγχρονο όπλο που χρησιμοποιείται διεθνώς για να λυγίσει πολίτες, επιχειρήσειςλαούς και χώρες. Και η Ελλάδα έχει στοχοποιηθεί για τους πολλούς γνωστούς λόγους.  Οι Ελληνικές τράπεζες δεν νομιμοποιούνται να απεργάζονται ούτε την καταστροφή  του Ελληνικού Λαού αλλά και ούτε της οικονομίας της Χώρας.
Σ' αυτό το πλαίσιο, θα βρείς και πρωτόγνωρες, ριζικές και εξαιρετικά αποτελεσματικές λύσεις επάνω στα ειδικότερα προβλήματα με τράπεζες που σε απασχολούν προσωπικάΓια σένα και για την οικογένειά σου που ίσως αισθάνεσθε ήδη ή είστε πολύ κοντά στη θηλειά της υπερχρέωσης στις τράπεζες, με όλες τις επαχθείς συνέπειες που την συνοδεύουν, έχουμε συγκροτήσει ένα μοναδικό μηχανισμό αποτελεσματικών αντιδράσεων προς τις τράπεζες που όχι μόνο μπορούν να σε κρατήσουν όρθιο στη δύσκολη αυτή φάση της ζωής σου και να εμποδίσουν τις τις τράπεζες να προχωρήσουν σε απειλητικές δικαστικές ενέργειες εναντίον σου, αλλά και να περάσεις στην επίθεση με αγωγές για την διεκδίκηση χρηματικών αποζημιώσεων για ηθικές βλάβες που έχουν γίνει σε βάρος σου. Πρόκειται το σύστημα με την κωδική ονομασία "ΠΑΚΕΤΟ ΝΕΜΕΣΙΣ" (*) που είναι ασφαλές και προστατεύει και την αξιοπρέπειά σου και την περιουσία σου. Το χρησιμοπούν με απόλυτη επιτυχία πολλές χιλιάδες Έλληνες καταναλωτές από το 2009. Για την διεκδίκηση χρηματικών αποζημιώσεων από τράπεζες για τις παρανομίες τους, υπάρχει το "ΧΡΥΣΟΓΟΝΟ ΠΑΚΕΤΟ 1 (γιά καταναλωτές) και 2 (για επιχειρηματίες).
Οι αλήθειες για το αμαρτωλό αυτό τραπεζικό σύστημα είναι εντελώς διαφορετικές από αυτές που φαίνονται. Αντί να υπηρετεί τον Ελληνικό Λαό και τις αναπτυξιακές ανάγκες της οικονομίας, αυτό και τα χρυσοπληρωμένα στελέχη του καταστρέφουν τον παραγωγικό ιστό της Χώρας και τα ανυποψίαστα νοικοκυριά. Και αντί να υπηρετούν την Ελλάδα των διαχρονικών ανθρώπινων αξιών και της διαύγειας του πνεύματοςοι τράπεζες διακονεύουν τα γνωστά κέντρα συνομωσιών της Παγκοσμιοποίησης για τα οποία οι αξίες και ο δυναμισμός του Ελληνισμού αποτελούν μέγα πρόβλημα.
Το ΕΙΧΕ είναι ένας απόλυτα εξειδικευμένος οργανισμός εφαρμοσμένης έρευνας και προστασίας καταναλωτή από τη καταλήστευση επιχειρήσεων και νοικοκυριών με τις παράνομες και καταχρηστικές συμπεριφορές των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, κύρια των τραπεζών και των εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης (LEASING). Με τέτοιους φορείς, σήμερα συναλλάσσεται σχεδόν το σύνολο του οικονομικά ενεργού πληθυσμούΚαι οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι για όλους μας και, δυστυχώς, μη ορατοί σε μη ειδικούς.  
Από το 1998, έχουμε ερευνήσει το σύνολο των μεθόδων, τους τρόπους και τους όρους αυτών των συναλλαγών. Τα ευρήματα των ερευνών μας, κατέδειξαν ότι η παρανομία και το οικονομικό έγκλημα στη συγκεκριμένη αγορά είναι τεράστια και, ασφαλώς, διαχρονικά. Δεν είναι υπερβολή να περιγράψουμε την κατάσταση αυτή σαν ένα απέραντο «ναρκοπέδιο» που απειλεί κάθε ανυποψίαστο Έλληνα και Ελληνίδα. Η καταστροφή των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρο- μεσαίων, έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό ενώ, τώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη η λεηλασία των νοικοκυριών που οδηγούνται στην υπερχρέωση με παράνομους τόκους και λοιπές δόλιες επιβαρύνσεις, που, νομοτελειακά, παράγουν και ψυχολογική καταπίεση, λεηλασία ψυχής και περιουσίας, εξαιρετικά αρνητικές ενδοοικογενεια- κές επιπλοκές και, στο βάθος χρόνου, σοβαρότατα προβλήματα υγείας στους γονείς καθώς και πολλαπλά παράγωγα και εξαιρετικά σοβαρά προβλήματα στα παιδιά, τόσο με την μορφή έντονων μαθησιακών δυσκολιών όσο και προβλημάτων στη διαμόρφωση χαρακτήρων με έντονη την παρουσία αρνητικών συνδρόμων όπως φόβος, ανασφάλεια, έλλειψη αυτοπεποίθησης, απαισιοδοξία και ηττοπάθεια.   
Σαν υπεύθυνοι πολίτες, διεκδικούμε το δικαίωμα στο σεβασμό και την προστασία της αξιοπρέπειάς μας από οπουδήποτε απειλείται ή θίγεται. Και ιδιαίτερα από την ανεπάρκεια, τη διαφθορά, τις ομηρείες του Κράτους στα οργανωμένα συμφέροντα και την ασυδοσία της «οικονομίας της ελεύθερης αγοράς», όπως ρητά προβλέπεται από το άρθρο 106, παρ. 2 του Συντάγματος που ορίζει ότι: «Η ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής οικονομίας». Η συνταγματική αυτή επιταγή μαζί με αρκετές ακόμη καταπατούνται βάναυσα στην Ελλάδα και παράγουν ευτελισμό και αλυσίδες υποτέλειας για περισσότερους από 6 εκατομμύρια Έλληνες!!  Μια τέτοια Χώρα δεν μπορεί να είναι ούτε ευνομούμενη -και πολύ περισσότερο- ούτε και αντάξια μιάς Ιστορίας σαν την ΕλληνικήΔυστυχώς, εμείς οι πολίτες αυτής της Χώρας του 21ου αιώνα, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αγώνα για να σταματήσει η βάρβαρη παραβίαση ακόμα και συνταγματικά προστατευόμενων δικαιωμάτων στους 6 από τους 10 από εμάς. Απλά, για μία ακόμη φορά, οι πολίτες έχουν προδοθεί από τις ανάξιες ηγεσίες και από τα ιερατεία των διαπλεκόμενων συμφερόντων που δεν υπηρετούν την Ελλάδα των χιλιετηρίδων αλλά την αλλοτρίωση και την αθλιότητα που θέλει να μας επιβάλλει η Παγκοσμιοποίηση (μέχρι και η σημαία μας ακόμα και επάνω στην Ακρόπολη πιστοποιεί τη βαθεία παρακμή και τον Εθνικό μας κατήφορο!!...).
Το ΕΙΧΕ κατάφερε να «χαρτογραφήσει» την τραπεζική παρανομία με την έκδοση περισσότερων των 1.000 δικαστικών αποφάσεων που επιβεβαιώνουν την παρανομία μεγάλου αριθμού έντεχνων, αδιαφανών και σαφέστατα κακουργηματικών μεθοδεύσεων οι οποίες παράγουν ωφελήματα πέραν των νομίμων, συμπεριφορές που περιγράφονται στα άρθρα του Ποινικού Κώδικα περί τοκογλυφίας, απάτης σε βαθμό κακουργήματος, απάτες σε βάρος Δικαστηρίων καθώς και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος). Οι παράνομες αυτές πράξεις βαρύνουν ΟΛΟΥΣανεξαιρέτως του φορείς (τράπεζες και εταιρίες Leasing) καθώς και τους Προέδρους και Διευθυντές τους. Ήδη, άρχισα ο ίδιος την κατάθεση βαρύτατων μηνύσεων κατά τραπεζών και δεν θα εξαιρεθεί καμία. Η κριτική μας κατά των τραπεζών αποτελεί ένα διαρκές σφυροκόπημα κατά της τραπεζικής αθλιότητας που τους θέτει ενώπιον των ευθυνών των.
Τα εξαιρετικά αυτά αποτελέσματα της συγκροτημένης πολυετούς προσπάθειας του ΕΙΧΕ που προέκυψαν κύρια από την πετυχημένη σύζευξη των ειδικών τραπεζικών γνώσεών μας με τις ειδικές νομικές γνώσεις που αποκτήσαμε μετά από μεγάλη διαδρομή μέσα στα Δικαστήρια με τους δικηγόρους μας, είχαν σαν άμεσο αποτέλεσμα να είναι σήμερα δυνατές :
- Η αξιοπρεπής τοποθέτηση κάθε οφειλέτη τράπεζας με της βάσιμη αμφισβήτηση της νομιμότητας των απαιτήσεών της ("ΠΑΚΕΤΟ ΝΕΜΕΣΙΣ" του ΕΙΧΕ) καθώς και η αποτελεσματική άμυνα κάθε δανειολήπτη σε ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του (διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις, προγράμματα πλειστηριασμού, κλπ) από τράπεζες οι οποίες ηττώνται κατά κράτος μέσα στα Δικαστήρια, με την παρέμβαση του ΕΙΧΕ και των ειδικά εκπαιδευμένων δικηγόρων του
- Την πολύ σημαντική δυνατότητα πλέον να μπορούμε να προσδιορίσουμε, με οικονομολογιστικές πραγματο- γνωμοσύνες που έχει τη δυνατότητα να κάνει το ΕΙΧΕ, το πραγματικό, νόμιμο και αποδεκτό ποσό της οφειλής από κάθε μορφής τραπεζικές πιστώσεις και συμβάσεις Leasing και να τεκμηριώσουμε και να αποδείξουμε την τραπεζική τοκογλυφία
- Την δυνατότητα να κάνουμε ομαδικές ή μεμονωμένες αγωγές για την διεκδίκηση χρηματικών αποζημιώσεων για θετικές και αποθετικές ζημίες καθώς και για ηθικές βλάβες από τις κακουργηματικές πράξεις από τράπεζες και εταιρίες Leasing ("ΧΡΥΣΟΓΟΝΟ ΠΑΚΕΤΟ 1 και 2" του ΕΙΧΕ)
Όλοι μας έχουμε τις ειδικές γνώσεις που απαιτούνται για να αντιμετωπισθεί αυτή η άθλια και επικίνδυνη κατάσταση αλλά και για να προκύψουν πρωτοβουλίες απεγκλωβισμού των Εθνικών δυνάμεων και δρομολόγησής των στην δημιουργία για το καλό και του Έθνους και όλων μας. Φτάνει πιά η ηθική, κοινωνική, οικονομική παρακμή στη Χώρα μας και ο ανεπίτρεπτος και απαράδεκτος ευτελισμός των Ελλήνων. Στις σχεδιαζόμενες πρωτοβουλίες μας συμπερι- λαμβάνεται και η ίδρυση παγκόσμιας μη-κερδοσκοπικής υπερτράπεζας του Ελληνισμού, σε βάση νέου καινοτομικού τραπεζικού μοντέλου, που θα αντικαταστήσει το σημερινό άθλιο τραπεζικό σύστημα που δεν μπορεί (και ούτε θέλει) να προσφέρει τίποτα θετικό και δημιουργικό. Αντίθετα, εμείς και ξέρουμε, και θέλουμε αλλά και μπορούμε να δώσουμε τις αναγκαίες εναλλακτικές λύσεις που θα εξασφαλίσουν και στους Έλληνες της μητροπολιτικής Ελλάδας αλλά και σ' εκείνους της διασποράς, έντιμα και αξιόπιστα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες χαμηλούς κόστους αλλά υψηλής ποιότητας, ευθύνης, ηθικής και αναπτυξιακής αξίας.
Πέραν τούτων, έχει ήδη έρθει η καινούργια εποχή τηςδιαφάνειας για όλους, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και των κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων όπου όλοι θα βρεθούν στο μικροσκόπιο των ελέγχων, των αξιολογήσεωντων αποκλεισμών και των εξοβελισμών κάθε μορφής ανηθικότητας, παρανομίας και διαφθοράς, στο χώρο των οποίων οι τράπεζες στην Ελλάδα και οι λειτουργοί των κατέχουν κορυφαία θέση.
Οι ιστοσελίδες μας έχουν πολλές πρωτοπορίες στον τομέα της προστασίας του καταναλωτή. Σημειώνουμε τις βασικές....
Είναι πρώτη φορά που οικονομικά έγκλήματα καρτέλ τραπεζών εναντίον ενός ολόκληρου Λαού αναδεικ- νύονται και αποδεικνύονται από μεγάλο αριθμό δικαστικών αποφάσεων
Πρώτοι οργανώνουμε ομαδικές αγωγές για την διεκδίκηση χρηματικών αποζημιώσεων των θυμάτων της τραπεζικής παρανομίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Πρώτοι στην Ευρώπη, προσφέρουμε στους Έλληνες καταναλωτές συγκροτημένη, πλήρη και αναλυτικήΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ σε όλα τα προϊόντα καταναλωτικής πίστης των τραπεζών.
Το ΕΙΧΕ είναι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ  διεθνής οργανισμός ελεύθερων πολιτών με έδρα την Πολιτεία Delaware (HΠA) που χρηματοδοτείται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ καιΜΟΝΟ από τις συνδρομές των μελών του. Γραφείο Αντιπροσωπείας του ΕΙΧΕ λειτουργεί στην Αθήνα. Η στήριξή σας και η εγγραφή σας στα μέλη του ΕΙΧΕ έξασφαλίζει την ανεξαρτησία μας και διασφαλίζει την επιτυχή πορεία των πρωτοβουλιών μας για το καλό όλων.
Λέμε ένα ξεκάθαρο «ΟΧΙ» στις τράπεζες-τοκογλύφους, στη προδοσία του ΄Ελληνα πολίτη, στην αφόρητη μετριότητα του Κράτους, στην τραγική ανεπάρκεια της πολιτικής εξουσίας, στην υποτέλεια και στην υποδούλωση όλων στο χρέος, στους άθλιους τραπεζίτες και στους πάρα πολλούς υποταγμένους στα διαπλεκόμενα συμφέροντα εγχώριους επιτηδευματίες της πολιτικής που τους υπηρετούν. Και, βέβαια, λέμε ένα ξεκάθαρο και Ελληνικότατο ΟΧΙστην Παγκοσμιοποίηση.
Εμείς οι Έλληνες, αρνούμαστε να επιλέξουμε τοκογλύφους και διεφθαρμένους πατρώνους. Απορρίπτουμε και τη τοκογλυφία, την διαφθορά και την πατρωνία αλλά  και τις αλυσίδες που αυτές εξασφαλίζουν (**). Γιατί οι αλυσίδες δεν ταιριάζουν στους Έλληνες. Ούτε και η Παγκοσμιοποίηση στον Ελληνισμό.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Τάκης Χριστοδουλόπουλος
Πρόεδρος Δ.Σ.
(Μάϊος 2009)
(*) ΝΕΜΕΣΙΣ = Απόδοση αυτού που οφείλεται. Θεά της Ελληνικής αρχαιότητας που αποτελούσε την προσωποποίηση της θεϊκής οργής για οτιδήποτε άδικο. Θεά της ανταπόδοσης και της εκδίκησης, αυτή που ταπεινώνει τους υπερόπτες και τιμωρεί τα εγκλήματα (εκ θεού νέμεσις, σε Ηρόδοτο, Σοφοκλή, Όμηρο, Ησίοδο)

(**)  
Η ΚΡΙΣΗ και ΤΑ ΤΡΑΓΙΚΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ στην Ελληνική οικονομία που ξέσπασαν μετά τις εθνικές εκλογές του Οκτωβρίου 2010, δηλαδή  ενάμισυ χρόνο μετά που γράφαμε το παραπάνω κείμενο, με αποκορύφωμα την προσφυγή στον δανεισμό από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω από εξαιρετικά επαχθείς συνθήκες για τον Ελληνικό Λαό, επιβεβαίωσαν την ορθότητα των εκτιμήσεων που κάναμε τότε και δικαίωσαν τον αγώνα που κάναμε και συνεχίζουμε να κάνουμε για την ολική επαναφορά του τραπεζικού συστήματος της Χώρας μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας, ώστε να γίνει επιτέλους άξιο και της εμπιστοσύνης όλων μας αλλά και της μεγάλης ευθύνης για την διαχείρηση των καταθέσεών μας ύψους 240 δις ευρώ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ  1:  Στις 14 Απριλίου 2010, στείλαμε μια 16σέλιδη βαρυσήμαντη επιστολή προς τον Πρωθυπουργό εφ' όλης της ύλης της παρανομίας του τραπεζικού καρτέλ, θέτοντας καίρια αιτήματα για λογαριασμό των εκατομ- μυρίων καταναλωτών και επιχειρηματιών που έχουν συναλλαγές με τράπεζες. Το πλήρες κείμενο της επιστολής αυτής θα βρείτε στην Ενότητα 50-7.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ  2:  Στην θεματική ενότητα 2, θα βρείτε βίντεο διάρκειας περίπου μιάς (1) ώρας από την αποκαλυπτική διάλεξή μας στις 25-9-2011 με καταιγιστική κριτική, και όχι μόνο, στο τραπεζικό σύστημα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ  3:  Λόγω της συντριπτικής πρωτοπορίας μας και εκτός συναγωνισμού υπεροχής των ειδικών σε βάθος γνώσεών μας και στα τραπεζικά αλλά και στα νομικά θέματα που είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση της τραπεζικής παρανομίας και αθλιότητας, το ΕΙΧΕ και ο Δυκτιακός Τόπος μας έχει γίνει μόνιμος στόχος μικρού αριθμού μικρών "ανθρώπων" πειρατικών αντιλήψεων και περιφρόνησης κάθε έννοιας του δικαίου, που διακονεύουν την κλοπή και παράνομη αναδημοσίευση κειμένων, εντύπων, ιδεών και θέσεων, για ιδιοτελείς σκοπούς στην "προσπάθειά" τους δήθεν να "στηρίξουν" ανυποψίαστους καταναλωτές για την αντιμετώπιση των πολύπλοκων προβλημάτων τους με τράπεζες. Πρόκειται για συμπεριφορές νεόκοπων απατεώνων πουόχι μόνο δεν σέβονται την δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται όσοι έχουν την ατυχία να τους "εμπιστευθούν" αλλά, και ότι το ελλειπές, προβληματικό και ερασιτεχνικό "έργο" που ονειρεύονται να κάνουν, το κάνουν ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ τους ότι είναι ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ, και συνεπώςΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ. Το ΕΙΧΕ υποχρεώθηκε να λάβει μέτρα περιφρούρησης της προσπάθειας που, με συνέπεια και συνέχεια κάνεια από το 1999 ώστέ, όχι μόνο να διασφαλιστεί η συνέχειση της στήριξης των θυμάτων των τραπεζών αλλά και να εντατικοποιηθεί ακόμα περισσότερο. Στα πλαίσια αύτά, έχουμε καταθέσει μηνύσεις και αγωγές εναντίον τέτοιων ιερέων της λεηλασίας, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και αρκετοί δικηγόροι.... Απέναντι σ' αυτήν την επίθεση αθλιότητας, εκτιμούμε ακόμα περισσότερο την δική σας καλή συνεργασίατην προσεκτική εφαρμογή των οδηγιών μας και την πιστή συμμόρφωση όλων τω μελών μας και με τους Γενικούς Όρους Χρήσης του Δικτυακού μας Τόπου αλλά και με το Σύμφωνο Εμπιστευτικότητας που ήταν αναγκαίο να καθιερώσουμε από 1-12-2011.  Περισσότερα για τα θέματα αυτά, θα βρείτε στη θεματική ενότητα "ΠΡΟΣΟΧΗ, κυκλοφορούν ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου