Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

ΛΕΝΙΝ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΑ


ΛΕΝΙΝ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΑ, απ το άρθρο "Σκοπός της πάλης του προλεταριάτου στην επανάστασή μας", τ. 17, σελ 390-393

http://www.scribd.com/doc/87473857/%CE%9B%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%9D-%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%91%CE%A3%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3-%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%95%CE%A9%CE%9D-%CE%9A%CE%91%CE%99-%CE%9A%CE%9F%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91#fullscreen

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου