Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2011

ΛΕΝΙΝ: ΓΙΑ ΤΥΙΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ


Ο αριστερισμός: παιδική αρρώστεια του κομμουνισμού, σελ 74-80.

http://i56.tinypic.com/2a4peag.jpg

http://i52.tinypic.com/2uptvu0.jpg

http://i53.tinypic.com/676sll.jpg

http://i54.tinypic.com/66klmp.jpg

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου