Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2011

ΛΕΝΙΝ: ΠΕΡΙ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ


Λένιν: «Σχετικά με μια μαχητική συμφωνία για την εξέγερση» (τ. 9, σελ. 277-285).


http://api.ning.com/files/-JWHOFcqAL9PBdZGpoTiMah4Q4D6S3MCooFauO*61jl9nE7i7wmr3z0hQEkICyDlUs6KfwuSv6SZj6lgZ-ZgrnjzRZS1h2cM/img008.jpg


http://api.ning.com/files/XxdTmQoVhbkSigvYayu8lz-P2Nm5w0NUFmTyydfP6-sUZLlcAD*tNN9KeIBEiuTzPAE3siTUrmz7AlsXMsOxZaej0Yityrhk/img009.jpg


http://api.ning.com/files/WAiFk8PVBmTckXOFNlc8X4Zvbl09GgmthxlzkYfYBYqS17DF69tpudyl6Ff1hWWkd1iFrfXjbQk2dZwRZNgLh3ASPK4CMDIR/img010.jpg


http://api.ning.com/files/fkgCP4rW6ihTzvk8*ex8Xvt155RisNc2IEL1VkACy29U5Bs-ntzC5TdMTTqO6rnE6LsH1NzrZkMoL3mVfTfgTdUYVeVwi7fy/img011.jpg


http://api.ning.com/files/7eL9gLnOXiwizPTm2wonrcngCkxT1xn5XdTQrANSIswqfmvtWH6J07d-1H2xi7kFSQWpM9Pd174uQvu7BFUhHZHoRnVyFcFw/img012.jpg

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου