Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012

ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 36


Το ξένο κεφάλαιο και ή ανάπτυξη του ελληνικού καπιταλισμού
των Γ. Μαύρη και θ. Τσεκούρα

http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=29

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου